Showing 401-450 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
401คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203019โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑คลองสองคลองหลวงปทุมธานี89025031
402วัดยานนาวาธรรมศึกษา136041โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังคลองสองต้นนุ่นลาดกระบังกรุงเทพมหานคร339822263
403คณะเขตลาดกระบังธรรมศึกษา151008โรงเรียนวัดปากบึงคลองสองต้นนุ่นลาดกระบังกรุงเทพมหานคร5087950
404คณะเขตลาดกระบังธรรมศึกษา151013โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังคลองสองต้นนุ่นลาดกระบังกรุงเทพมหานคร475292214
405คณะเขตลาดกระบังธรรมศึกษา151015โรงเรียนอรรถญาสาธิตคลองสองต้นนุ่นลาดกระบังกรุงเทพมหานคร518332
406คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205064โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรี ประเสริฐ อุปถัมภ์)คลองสะแกนครหลวงพระนครศรีอยุธยา1354415
407คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203017วัดพระธรรมกายคลองสามคลองหลวงปทุมธานี3056449
408คณะจังหวัดปทุมธานีนักธรรมชั้นโท-เอก2203002วัดพระธรรมกายคลองสามคลองหลวงปทุมธานี-302144
409คณะจังหวัดปทุมธานีนักธรรมชั้นตรี2103004วัดพระธรรมกายคลองสามคลองหลวงปทุมธานี242--
410วัดมหาพฤฒารามธรรมศึกษา134003โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
411วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157053โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร111465210
412คณะเขตลาดกระบังธรรมศึกษา151001โรงเรียนวัดบำรุงรื่นคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร109--
413คณะเขตหนองจอกธรรมศึกษา152006โรงเรียนวัดพระยาปลาคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร36211335
414คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203030วัดตะวันเรืองคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี8711430
415คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203031วัดเพิ่มทานคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี1087811
416คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203082โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี46361
417คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203024วัดบางขันคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี24525014
418คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203027โรงเรียนจารุศรบำรุงคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี1696414
419คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203029วัดพืชนิมิตคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี833533
420คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572080โรงเรียนวัดแม่เปียะคลองหรังนาหม่อมสงขลา156495
421คณะจังหวัดฉะเชิงเทราธรรมศึกษา451007โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทราคลองหลวงแพ่งเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา938560
422คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572076โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์คลองหอยโข่งคลองหอยโข่งสงขลา111829
423คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572077โรงเรียนรัตนพลวิทยาคลองหอยโข่งคลองหอยโข่งสงขลา1304514
424คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449030โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมคลองหาดคลองหาดสระแก้ว896622356
425คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149005วัดคลองหาดคลองหาดคลองหาดสระแก้ว33--
426คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569013โรงเรียนคลองหินพิทยาคมคลองหินอ่าวลึกกระบี่63306
427คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449057โรงเรียนบ้านคลองหินปูนคลองหินปูนวังน้ำเย็นสระแก้ว391414
428คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449023โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีคลองหินปูนวังน้ำเย็นสระแก้ว12511154
429คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203033ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชายคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี403043
430คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203034ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี25014877
431คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208031โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาคลองเกตุโคกสำโรงลพบุรี2819779
432คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202022โรงเรียนคลองเกลือคลองเกลือปากเกร็ดนนทบุรี14721298430
433คณะจังหวัดสมุทรสงครามธรรมศึกษา262014โรงเรียนวัดดาวโด่งคลองเขินเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม753311
434คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203092โรงเรียนวัดอู่ข้าวคลองเจ็ดคลองหลวงปทุมธานี854-
435คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198001วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร74898
436คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198003โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร24813030
437คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198004โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร16512950
438วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166006โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร2083326
439คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198007การท่าเรือแห่งประเทศไทยคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร1186
440คณะเขตคลองเตย-วัฒนานักธรรมชั้นตรี1198038วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร25--
441คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198010โรงเรียนสวัสดีวิทยาคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร215603
442คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672023โรงเรียนวัดควนมิตรคลองเปียะจะนะสงขลา626235
443คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444221โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคมคลองเมืองจักราชนครราชสีมา2733023
444คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207047โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทรคลองเรือวิหารแดงสระบุรี10211127
445คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572102โรงเรียนคลองแดนวิทยาคลองแดนระโนดสงขลา329578
446คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313005โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยาคลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร326449217
447คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นตรี2156005วัดมะเกลือคลองโยงพุทธมณฑลนครปฐม21--
448คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา255009โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด---
449คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา255010โรงเรียนบ้านคลองจากคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด54577
450คณะจังหวัดนครนายกธรรมศึกษา450037โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถคลองใหญ่องครักษ์นครนายก738016