Showing 401-450 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
401คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436011วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์713588223
402คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136004วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์42--
403คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136012วัดธรรมพิทักษ์ห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์48--
404คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636008วัดขวัญเมืองยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์5260-
405คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636016วัดป่าบ้านบอนลำห้วยหลัวสมเด็จกาฬสินธุ์10319910
406คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436012วัดธรรมพิทักษ์ห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์462399312
407คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313001เรือนจำกลางกำแพงเพชรหนองปลิงเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร28014045
408คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313011โรงเรียนชากังราววิทยาในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร8527684
409คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313019โรงเรียนเพ็ชระศึกษานครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร105107100
410คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313027โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมปางมะค่าขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร304359119
411คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313036โรงเรียนสักงามประชาสรรค์สักงามคลองลานกำแพงเพชร11419021
412คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313045วัดชัยเคืองวังชะโอนบึงสามัคคีกำแพงเพชร758454
413คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313057โรงเรียนบ้านบึงพิไกรคลองพิไกรพรานกระต่ายกำแพงเพชร15918835
414คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313066โรงเรียนบ้านทรงธรรมทรงธรรมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร916950
415คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313075โรงเรียนบ้านลานหินลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร482823
416คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113003วัดพัฒนราษฎร์บำรุงยางสูงขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร64--
417คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113011วัดแก้วสุริย์ฉายลานกระบือลานกระบือกำแพงเพชร41--
418คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313052โรงเรียนบ้านพรานกระต่ายพรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร24722053
419คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313003โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมนครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร32711820
420คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313012โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยานิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร23323449
421คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313020วัดเกาะรากเสียดนอกเพชรชมภูโกสัมพีนครกำแพงเพชร11814813
422คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313028โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรสลกบาตรขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร40604
423คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313037โรงเรียนอนุบาลคลองลานคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร17621681
424คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313046วัดหินดาตหินดาตปางศิลาทองกำแพงเพชร374834
425คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313058โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมวังควงพรานกระต่ายกำแพงเพชร347258110
426คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313067โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมจันทิมาลานกระบือกำแพงเพชร529427
427คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313076โรงเรียนประชาสันติภาพสระแก้วเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร262--
428คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113004วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร51--
429คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี6113001วัดนาควัชรโสภณในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร11--
430คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313055โรงเรียนบ้านหนองโสนเขาคีริสพรานกระต่ายกำแพงเพชร1036440
431คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313004โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรนครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร811101
432คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313013โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร10610056
433คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313021โรงเรียนโกสัมพีวิทยาโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร19312616
434คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313029วัดจันทารามวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร13315418
435คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313039วัดถาวรวัฒนาใต้ถาวรวัฒนาทรายทองวัฒนากำแพงเพชร1998318
436คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313047วัดเขาชุมแสงโพธิ์ทองปางศิลาทองกำแพงเพชร219168-
437คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313059โรงเรียนบ้านท่าไม้ท่าไม้พรานกระต่ายกำแพงเพชร6111819
438คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313068โรงเรียนบ้านหนองหลวงหนองหลวงลานกระบือกำแพงเพชร969653
439คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313077วัดบึงสามัคคีบึงสามัคคีบึงสามัคคีกำแพงเพชร617328
440คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113005วัดมอสำราญคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร44--
441คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613001มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร1005118-
442คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313030โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีคลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร8111119
443คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313074โรงเรียนวังแขมวิทยาคมวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร6528893
444คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313005โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยาคลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร326449217
445คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313014โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร412412
446คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313022โรงเรียนบ้านหนองแดนโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร77814
447คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313031วัดพรหมประดิษฐ์แม่ลาดคลองขลุงกำแพงเพชร516925
448คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313040โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร671037
449คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313049วัดกุฏิการามพรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร482627
450คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313060วัดแก้วสุริย์ฉายลานกระบือลานกระบือกำแพงเพชร13822124