Showing 401-450 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
401คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432015วัดสว่างสามัคคีคำตากล้าคำตากล้าสกลนคร268201194
402คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432016วัดสระพังทองนาแต้คำตากล้าสกลนคร15810444
403คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432017วัดศรีดอกแก้วแพดคำตากล้าสกลนคร331192107
404คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432018วัดโพธิ์ชัยหนองบัวสิมคำตากล้าสกลนคร654139
405คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132011วัดศรีบุญเรืองหนองบัวสิมคำตากล้าสกลนคร35--
406คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136014วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนโพนคำม่วงกาฬสินธุ์49--
407คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139009วัดยางตลาดย่อคำเขื่อนแก้วยโสธร64--
408คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439061โรงเรียนบ้านดงเจริญดงเจริญคำเขื่อนแก้วยโสธร339246
409คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439062โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิมทุ่งมนคำเขื่อนแก้วยโสธร36630
410คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639008โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503)ลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร000
411คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639009โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร82458400
412คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639010โรงเรียนบ้านบุ่งหวายสงเปือยคำเขื่อนแก้วยโสธร92951
413คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639013โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์โพนทันคำเขื่อนแก้วยโสธร144732
414คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639020โรงเรียนคำเขื่อนแก้วลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร101253
415คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439085โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยาทุ่งมนคำเขื่อนแก้วยโสธร281029
416คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439086โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503)ลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร44240144
417คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439011โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิงแคนน้อยคำเขื่อนแก้วยโสธร388663
418คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439012โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรดงแคนใหญ่คำเขื่อนแก้วยโสธร23231765
419คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439013โรงเรียนบ้านโคกกลางลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร726631
420คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439014โรงเรียนกู่จานวิทยาคมกู่จานคำเขื่อนแก้วยโสธร8511049
421คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439015โรงเรียนชุมชนย่อวิทยาย่อคำเขื่อนแก้วยโสธร48231
422คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439016โรงเรียนบ้านสงเปือยสงเปือยคำเขื่อนแก้วยโสธร3311256
423คณะจังหวัดสุโขทัยธรรมศึกษา317003โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมโตนดคีรีมาศสุโขทัย419365197
424คณะจังหวัดสุโขทัยธรรมศึกษา317010วัดธรรมปัญญาราม (กศน.)โตนดคีรีมาศสุโขทัย---
425คณะจังหวัดสุโขทัยธรรมศึกษา317013โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมศรีคีรีมาศคีรีมาศสุโขทัย203225120
426คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566027วัดปราการท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี280109-
427คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566088โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบบ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี23315748
428คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566107วัดปราการ (กศน.)ท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี2452
429คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166009วัดปราการท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี47--
430คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170007วัดสามัคคีธรรมคุระคุระบุรีพังงา18--
431คณะจังหวัดพังงาธรรมศึกษา570009วัดสามัคคีธรรมแม่นางขาวคุระบุรีพังงา37828294
432คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445236โรงเรียนอนุบาลคูเมืองคูเมืองคูเมืองบุรีรัมย์2598325
433คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145012วัดสุพลศรัทธารามบ้านแพคูเมืองบุรีรัมย์52--
434คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา645009วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองคูเมืองคูเมืองบุรีรัมย์183115116
435คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445136วัดสุพลศรัทธารามบ้านแพคูเมืองบุรีรัมย์1022710
436คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445137โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมคูเมืองคูเมืองบุรีรัมย์479326104
437คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445138โรงเรียนหนองขมารวิทยาคมหนองขมารคูเมืองบุรีรัมย์15110234
438คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445139โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบปะเคียบคูเมืองบุรีรัมย์17112618
439คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445140โรงเรียนมัธยมพรสำราญพรสำราญคูเมืองบุรีรัมย์20015128
440คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445141โรงเรียนวัดบัวทองพรสำราญคูเมืองบุรีรัมย์905426
441คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445142โรงเรียนบ้านคูบัวหินเหล็กไฟคูเมืองบุรีรัมย์15617737
442คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445143โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาตูมใหญ่คูเมืองบุรีรัมย์233319193
443คณะจังหวัดสิงห์บุรีธรรมศึกษา209006โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมบางระจันค่ายบางระจันสิงห์บุรี14812157
444คณะจังหวัดสิงห์บุรีธรรมศึกษา209007วัดสิงห์สุทธาวาสโพสังโฆค่ายบางระจันสิงห์บุรี149651
445คณะจังหวัดสิงห์บุรีธรรมศึกษา209008โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคมโพทะเลค่ายบางระจันสิงห์บุรี1536911
446คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439044โรงเรียนค้อวังวิทยาค้อวังค้อวังยโสธร102258214
447คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439045โรงเรียนบ้านเหล่าน้อยค้อวังค้อวังยโสธร685332
448คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439083โรงเรียนอนุบาลค้อวังค้อวังค้อวังยโสธร8265-
449คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439087โรงเรียนบ้านแข่โพนเมืองฟ้าห่วนค้อวังยโสธร1725019
450คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139006วัดสว่างกุดน้ำใสค้อวังยโสธร28--