Showing 401-450 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
401คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258064โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี43549
402คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258320โรงเรียนบ้านหนองปลิงหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี253133
403คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202001วัดเฉลิมพระเกียรติบางศรีเมืองเมืองนนทบุรีนนทบุรี33710021
404วัดเรืองยศสุทธารามธรรมศึกษา138001วัดเรืองยศสุทธารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร1268910
405คณะจังหวัดสมุทรปราการธรรมศึกษา204049โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาสคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ4271042
406คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205073โรงเรียนบ้านบางกระสั้นบางกระสั้นบางปะอินพระนครศรีอยุธยา13457-
407คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672017โรงเรียนเทศบาล๓หมู่บ้านตัวอย่างสะเดาสะเดาสงขลา37161
408คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149009โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร2264139
409คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา618001โรงเรียนอุตรดิตถ์ท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์335381342
410คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629009วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย32--
411วัดเทพศิรินทราวาสธรรมศึกษา106001โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร767439141
412คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565009โรงเรียนบ้านท่ามะปริงบ้านนาเมืองชุมพรชุมพร37414
413คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566033โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณสองแพรกชัยบุรีสุราษฎร์ธานี2361-
414คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437009โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมวังหลวงเสลภูมิร้อยเอ็ด21935
415คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438033วัดบ้านแดงหม้อแดงหม้อเขื่องในอุบลราชธานี1285442
416คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439057โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างคำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร765321
417คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440081วัดเขวาน้อยยางชุมน้อยยางชุมน้อยศรีสะเกษ303260161
418คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441105โรงเรียนบ้านหาดกวนไชยบุรีท่าอุเทนนครพนม56539
419คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444177โรงเรียนตำบลโคกกรวดโคกกรวดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา15929318
420คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576017วัดนิโรธสังฆารามสะเตงเมืองยะลายะลา20472631
421คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445201โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนูชุมเห็ดเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์413213
422คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315153โรงเรียนบ้านเนินสะอาดยางสาววิเชียรบุรีเพชรบูรณ์797119
423คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448017โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีบ้านพระเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
424คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449041วัดหนองน้ำใสหนองน้ำใสวัฒนานครสระแก้ว14511039
425คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320017วัดแม่พริกลุ่มพระบาทวังตวงแม่พริกลำปาง20411936
426คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256017โรงเรียนอนุบาลนครปฐมพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม353407241
427คณะจังหวัดนครนายกธรรมศึกษา650001วัดสันตยารามพรหมณีเมืองนครนายกนครนายก25015144
428คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257041โรงเรียนบ้านทะเลบกทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี118286
429คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258065โรงเรียนวัดม่วงชุมม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี1078
430คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258321โรงเรียนบ้านตรอกสะเดาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
431คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202002โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือสวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี2878523
432วัดเรืองยศสุทธารามธรรมศึกษา138002กศน.เขตบางคอแหลม (กศน.)วัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร66--
433คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672018โรงเรียนบ้านทับโกบสำนักขามสะเดาสงขลา393-
434คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา618002วัดพระแท่นศิลาอาสน์ทุ่งยั้งลับแลอุตรดิตถ์142816
435คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629010โรงเรียนท่าบ่อท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย---
436คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565010โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตรตากแดดเมืองชุมพรชุมพร743-
437คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566034วัดปากเตลิดต้นยวนพนมสุราษฎร์ธานี40712
438คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437010โรงเรียนการกุศลวัดสระทองในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด94200149
439คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438034วัดอัมพวันนารามชีทวนเขื่องในอุบลราชธานี---
440คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439058โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)กุดชุมกุดชุมยโสธร25922688
441คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440082โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมยางชุมน้อยยางชุมน้อยศรีสะเกษ129393266
442คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441106โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งไชยบุรีท่าอุเทนนครพนม195013
443คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640018โรงเรียนสตรีสิริเกศเมืองใต้เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ425--
444คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576018โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)สะเตงเมืองยะลายะลา136769
445คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445202โรงเรียนบ้านหัวหนองแคนสระบัวแคนดงบุรีรัมย์338419
446คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315154โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงินท้ายดงวังโป่งเพชรบูรณ์713731
447คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448018โรงเรียนจงหมินหน้าเมืองเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี58--
448คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449042วัดเนินผาสุกสระขวัญเมืองสระแก้วสระแก้ว694343
449คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320018วัดบ้านใหม่วังเหนือวังเหนือลำปาง2379213
450คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321042วัดแก่นเหนือห้วยซ้อเชียงของเชียงราย322222101