Showing 351-400 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438004วัดด้ามพร้าขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี19529166
352คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566085วัดตรณารามท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานี1504980366
353คณะจังหวัดตรังนักธรรมชั้นตรี5168005วัดตรังคภูมิพุทธาวาสกันตังกันตังตรัง17--
354คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434004วัดตราชูวนารามในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น1313121
355คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134003วัดตราชูวนารามในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
356คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา653001วัดตรีรัตนารามเชิงเนินเมืองระยองระยอง324246106
357คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445006วัดตลาดชัยสองห้องเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์831352
358คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321089วัดตองครึ่งเชียงของเชียงราย186910
359คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144003วัดตะคร้อด่านจากโนนไทยนครราชสีมา39--
360คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144026วัดตะคร้อเมืองคงคงนครราชสีมา65--
361คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444112วัดตะคร้อเมืองคงคงนครราชสีมา61225
362คณะจังหวัดจันทบุรีนักธรรมชั้นตรี2154002วัดตะปอนใหญ่ตะปอนขลุงจันทบุรี46--
363คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314020วัดตะพานหินตะพานหินตะพานหินพิจิตร143379262
364คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314052วัดตะพานหิน (กศน.)ตะพานหินตะพานหินพิจิตร61172
365คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203030วัดตะวันเรืองคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี8711430
366คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140022วัดตะเคียนรามตะเคียนรามภูสิงห์ศรีสะเกษ55--
367คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256062วัดตะโกสูงสามง่ามดอนตูมนครปฐม485911
368คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573010วัดตะโหมดตะโหมดตะโหมดพัทลุง47017220
369คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นตรี3112005วัดตากฟ้าตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์66--
370คณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมศึกษา312024วัดตากฟ้าตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์378310141
371คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นโท-เอก3212002วัดตากฟ้าตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์-265147
372คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566067วัดตาขุนเขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี37218296
373คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166012วัดตาขุนเขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี5--
374คณะจังหวัดปัตตานีธรรมศึกษา575002วัดตานีนรสโมสรอาเนาะรูเมืองปัตตานีปัตตานี125372
375คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134004วัดตาลเรียงพระลับเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
376คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434072วัดตาลเรียงพระลับเมืองขอนแก่นขอนแก่น648210
377คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144021วัดตาเงินศรีละกอจักราชนครราชสีมา47--
378คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444105วัดตาเงินศรีละกอจักราชนครราชสีมา28724870
379คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438156วัดตาโกยโคกสะอาดน้ำขุ่นอุบลราชธานี553330
380คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445033วัดตาไก้พลวงหนองกงนางรองบุรีรัมย์14363-
381คณะจังหวัดพะเยาธรรมศึกษา322006วัดต๊ำม่อนบ้านต๊ำเมืองพะเยาพะเยา625427
382คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437104วัดถาวรรังษีลิ้นฟ้าจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด232420
383คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113006วัดถาวรวัฒนาใต้ถาวรวัฒนาทรายทองวัฒนากำแพงเพชร39--
384คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313039วัดถาวรวัฒนาใต้ถาวรวัฒนาทรายทองวัฒนากำแพงเพชร1998318
385คณะจังหวัดแพร่ธรรมศึกษา323007วัดถิ่นในบ้านถิ่นเมืองแพร่แพร่29348
386คณะจังหวัดแพร่ธรรมศึกษา323061วัดถิ่นในบ้านถิ่นเมืองแพร่แพร่620-
387คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208022วัดถ้ำตะโกเขาสมอคอนท่าวุ้งลพบุรี702843
388คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164019วัดถ้ำทองพรรณราถ้ำพรรณราถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช20--
389คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา621002วัดถ้ำผาจรุยป่าแงะป่าแดดเชียงราย121365
390คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา431042วัดถ้ำผาสวรรค์บ้านเพิ่มผาขาวเลย36220768
391คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นตรี4131014วัดถ้ำผาสวรรค์บ้านเพิ่มผาขาวเลย28--
392คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566035วัดถ้ำวรารามคลองศกพนมสุราษฎร์ธานี717114
393คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา658001วัดถ้ำวังหินสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี77153199
394คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149002วัดถ้ำเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์สระแก้ว52--
395คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434039วัดถ้ำเทพนิมิตวังสวาบภูผาม่านขอนแก่น41212
396คณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมศึกษา661002วัดทรงธรรมหนองชุมพลเหนือเขาย้อยเพชรบุรี---
397คณะจังหวัดสมุทรปราการนักธรรมชั้นตรี2104002วัดทรงธรรมตลาดพระประแดงสมุทรปราการ118--
398คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446001วัดทรงศิลาในเมืองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ292414229
399คณะจังหวัดฉะเชิงเทราธรรมศึกษา451019วัดทองนพคุณ (บางแสม)บางปะกงบางปะกงฉะเชิงเทรา926344
400คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207006วัดทองพุ่มพวงปากเพรียวเมืองสระบุรีสระบุรี33814568