Showing 351-400 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101003โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร23811064
352วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133004โรงเรียนวัดดิสหงสารามมักกะสันราชเทวีกรุงเทพมหานคร805434
353คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165004โรงเรียนวัดกำแพงแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร129173113
354วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101004โรงเรียนอุดมศึกษาพลับพลาวังทองหลางกรุงเทพมหานคร142225136
355วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133005โรงเรียนวิชากรดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร18913834
356วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144013โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานคร162407
357วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101005โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร20510824
358วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144014โรงเรียนถนอมบุตรหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร444233
359วัดยานนาวานักธรรมชั้นตรี1136014วัดยานนาวายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร50--
360วัดเสมียนนารีนักธรรมชั้นโท-เอก1296014วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร-3529
361วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133007โรงเรียนสามเสนนอกดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร1373529
362คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165007โรงเรียนวัดเลาบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร21515733
363วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144016โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร51615096
364คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165009โรงเรียนวัดสะแกงามแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร72230949
365วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101009โรงเรียนศิริมงคลศึกษาบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร1688518
366วัดชัยพฤกษมาลาธรรมศึกษา186001โรงเรียนกุศลศึกษาตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร18311731
367วัดสุทัศนเทพวรารามธรรมศึกษา122001โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สำราญราษฎร์พระนครกรุงเทพมหานคร3642713
368วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133010โรงเรียนวัดอุทัยธารามบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร33137
369คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165010โรงเรียนวัดแสมดำแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร40812650
370วัดชัยพฤกษมาลาธรรมศึกษา186002โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลาตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร617114
371วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133011โรงเรียนวิชูทิศดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร74318685
372วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144019โรงเรียนผลลีรุ่งเรืองกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร42--
373คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165011โรงเรียนวัดบางกระดี่แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร25717562
374วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101011โรงเรียนวัดพุทธบูชาบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร20113282
375วัดราชสิทธารามนักธรรมชั้นตรี1168019วัดราชสิทธารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร39--
376วัดชัยพฤกษมาลาธรรมศึกษา186003โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร144193161
377คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165012โรงเรียนราชมนตรีท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร2676322
378วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101012วัดมัชฌันติการามบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร1317714
379วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133013โรงเรียนวัดใหม่ช่องลมบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร41294
380คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165013โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร3823182
381วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133014โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยาดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร483222
382คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165014โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร17214380
383วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101014โรงเรียนสตรีวิทยาบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร608516236
384คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165015โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร6443-
385วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133016โรงเรียนพญาไททุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานคร---
386คณะเขตบางกะปิธรรมศึกษา143001โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร1004115
387วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101017วัดบวรนิเวศวิหาร ๒บวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร131315
388วัดประยุรวงศาวาสนักธรรมชั้นตรี1157017วัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร40--
389วัดระฆังโฆสิตารามธรรมศึกษา175001โรงเรียนสตรีวัดระฆังศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร35315166
390วัดธาตุทองธรรมศึกษา111001วัดธาตุทองพระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร497453233
391วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133018โรงเรียนวัดไผ่ตันสามเสนในพญาไทกรุงเทพมหานคร16910114
392คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165018โรงเรียนวัดประชาบำรุงท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร986551
393วัดธาตุทองธรรมศึกษา111002โรงเรียนดาราคามพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร108408
394คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165019วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร777028
395คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165020โรงเรียนวัดหัวกระบือท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร1849569
396คณะเขตสวนหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก1242012วัดยางสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร-8483
397วัดเบญจมบพิตรนักธรรมชั้นโท-เอก1231005วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร-8154
398คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่นักธรรมชั้นตรี1147040วัดดอนเมืองสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร21--
399วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132001เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร1152312
400คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164001โรงเรียนวัดสารอดราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร64372