Showing 301-350 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
301คณะจังหวัดแพร่นักธรรมชั้นโท-เอก3223002วัดดงลานบ้านปินลองแพร่-6854
302คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135010วัดดงเมืองน้อยดงเมืองยางสีสุราชมหาสารคาม20--
303คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137019วัดดงเย็นมหาวิหารหนองฮีหนองฮีร้อยเอ็ด39--
304คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440093วัดดวนใหญ่ดวนใหญ่วังหินศรีสะเกษ29709
305คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140015วัดดวนใหญ่ดวนใหญ่วังหินศรีสะเกษ84--
306คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566018วัดดอนกะถินท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานี502033
307คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258108วัดดอนขมิ้นดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี186169151
308คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128010วัดดอนคำทุ่งใหญ่ทุ่งฝนอุดรธานี25--
309คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437098วัดดอนชัยหนองพอกธวัชบุรีร้อยเอ็ด27929
310คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438129วัดดอนชาดบุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี126106117
311คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260022วัดดอนตูมบ้านโป่งบ้านโป่งราชบุรี53034388
312คณะจังหวัดชัยนาทนักธรรมชั้นตรี6110001วัดดอนตูมกมลาวาสหนองบัววัดสิงห์ชัยนาท20--
313คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565015วัดดอนทรายแก้วนาทุ่งเมืองชุมพรชุมพร302612
314คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133005วัดดอนธาตุนรงค์โนนสังโนนสังหนองบัวลำภู32--
315คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157006วัดดอนบุบผารามบ้านกร่างศรีประจันต์สุพรรณบุรี39--
316คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636004วัดดอนประชาอุทิศหลุบเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์1111-
317คณะจังหวัดน่านนักธรรมชั้นตรี3124014วัดดอนมงคลดู่พงษ์สันติสุขน่าน17--
318คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163004วัดดอนมะกอกช้างแรกบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์26--
319คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263010วัดดอนมะกอกช้างแรกบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์1817411
320คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา319031วัดดอนมูลพระธาตุผาแดงแม่สอดตาก11411918
321คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321087วัดดอนมูลหนองแรดเทิงเชียงราย464628
322คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565001วัดดอนรวบบางหมากเมืองชุมพรชุมพร10713143
323คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นโท-เอก6272001วัดดอนรักบ่อยางเมืองสงขลาสงขลา-8331
324คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี6172001วัดดอนรักบ่อยางเมืองสงขลาสงขลา142--
325คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137005วัดดอนวิเวกพระธาตุเชียงขวัญร้อยเอ็ด79--
326คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437125วัดดอนสนามชัยดงลานเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด4216-
327คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166007วัดดอนสักดอนสักดอนสักสุราษฎร์ธานี15--
328คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444160วัดดอนหวายโตนดโนนสูงนครราชสีมา20316421
329คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นตรี4131013วัดดอนหอพัฒนารามหนองคันภูหลวงเลย23--
330คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137006วัดดอนเกลือบึงงามทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด33--
331คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก2257002วัดดอนเจดีย์ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี-12782
332คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157002วัดดอนเจดีย์ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี35--
333คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่นักธรรมชั้นโท-เอก1247013วัดดอนเมืองสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร-2214
334คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่นักธรรมชั้นตรี1147040วัดดอนเมืองสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร21--
335คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา319023วัดดอนแก้วแม่สอดแม่สอดตาก214244104
336คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326042วัดดอนแก้วบ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูน40257
337คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437034วัดดอนแคนป่าสังข์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด152103107
338คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321046วัดดอนไชยศรีดอนไชยเทิงเชียงราย6524-
339คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นตรี3125015วัดดอยสัพพัญญูดอนเปาแม่วางเชียงใหม่41--
340คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325060วัดดอยสัพพัญญูดอนเปาแม่วางเชียงใหม่2128718
341คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321019วัดดอยฮางในดอยฮางเมืองเชียงรายเชียงราย24315
342วัดดาวดึงษารามธรรมศึกษา181003วัดดาวดึงษารามบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร1304512
343คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260077วัดดาวลอยปากท่อปากท่อราชบุรี599136
344คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321073วัดดินดำท่าก๊อแม่สรวยเชียงราย---
345คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164012วัดดิษฐวรารามท่าเสม็ดชะอวดนครศรีธรรมราช49--
346คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438123วัดดุมใหญ่ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี656993
347คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437093วัดดูกอึ่งดูกอึ่งหนองฮีร้อยเอ็ด---
348คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438037วัดดู่น้อยศรีสุขเขื่องในอุบลราชธานี13928979
349คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นตรี5165002วัดด่านประชากรหลังสวนหลังสวนชุมพร43--
350คณะจังหวัดสมุทรปราการนักธรรมชั้นตรี2104001วัดด่านสำโรงสำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ72--