Showing 301-350 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
301คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258275โรงเรียนบ้านห้วยยางสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี161423
302คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258283โรงเรียนบ้านวังไผ่วังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี12444
303คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258294โรงเรียนบ้านแก่งระเบิดวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี1168629
304คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258302โรงเรียนบ้านหนองใหญ่หนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี13199
305คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258311โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี554422
306คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258320โรงเรียนบ้านหนองปลิงหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี253133
307คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258328โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีปิล๊อกทองผาภูมิกาญจนบุรี---
308คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258336โรงเรียนชัยจิตต์วิทยาบ้านใต้เมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี93132-
309คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258344โรงเรียนบ้านหนองหว้าช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี1522-
310คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158004วัดพระแท่นดงรังพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี62--
311คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158012วัดเขารักษ์ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี34--
312คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี6158001วัดสิริกาญจนารามท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี45--
313คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258012โรงเรียนเทพมงคลรังษีบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี701528435
314คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258006โรงเรียนบ้านวังสารภีปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี823011
315คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258016โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี282256197
316คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258026โรงเรียนศรีอุปลารามลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี130253
317คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258044โรงเรียนบ้านวังลานหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี482118
318คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258054โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี529414182
319คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258063โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี1278
320คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258071โรงเรียนวีรศิลป์ท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี332393439
321คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258079โรงเรียนวัดหนองพังตรุพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี366733
322คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258089โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี297182
323คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258097โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน(สุนทรกิจวิทยา)ตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี1128269
324คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258105โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี154107148
325คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258115โรงเรียนบ้านแก่งจอไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี946339
326คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258125โรงเรียนสมาคมไทยออสเตรเลียนศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี568447
327คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258134โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี14020490
328คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258143โรงเรียนบ้านวังด้งหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี3799
329คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258152โรงเรียนบ้านยางสูงหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี214738
330คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258162โรงเรียนวังใหญ่ช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี3414-
331คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258170โรงเรียนเกียรติวัธนเวคินหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี7107
332คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258180โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี659
333คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258188โรงเรียนวัดพังตรุพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี16383
334คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258197โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี304738
335คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258208โรงเรียนบ้านหนองกะหนากหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี162512
336คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258216โรงเรียนบ้านหนองงูเห่าหนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี---
337คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258227โรงเรียนบ้านหนองจั่นหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี171112
338คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258237โรงเรียนวัดวังก์วิเวการามหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี233971
339คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258253โรงเรียนบ้านหนองตาเดชหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี22289
340คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258265โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕สมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี127143102
341คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258276โรงเรียนบ้านไผ่สีสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี10812
342คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258286โรงเรียนบ้านไร่ห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี354715
343คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258295โรงเรียนบ้างวังผาตาดหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี19161
344คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258303โรงเรียนบ้านหนองเตียนบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี403936
345คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258312โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี534239
346คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258321โรงเรียนบ้านตรอกสะเดาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
347คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258329โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนารามลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี353214
348คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258337โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี5172
349คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258345โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)ช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
350คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136005วัดบุณฑริกาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์89--