Showing 301-350 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
301คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145019โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์จันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร412255228
302วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155003โรงเรียนวีรสุนทรหนองค้างพลูหนองแขมกรุงเทพมหานคร12312929
303วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157051โรงเรียนพรตพิทยพยัตลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
304วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166011โรงเรียนวัดสีสุกบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร19966-
305วัดสามพระยาธรรมศึกษา123003วัดสามพระยา (กศน.)วัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร812810
306วัดอาวุธวิกสิตารามนักธรรมชั้นตรี1115004วัดอาวุธวิกสิตารามบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร54--
307วัดยานนาวาธรรมศึกษา136060โรงเรียนวัดปริวาศบางโพงพางยานนาวากรุงเทพมหานคร312212
308วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155004โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำบางแคเหนือบางแคกรุงเทพมหานคร---
309วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157052วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพมหานคร---
310วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166012โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร2117-
311คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187004โรงเรียนวัดนาคปรกปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร205348
312วัดไตรมิตรวิทยารามนักธรรมชั้นตรี1126013วัดไตรมิตรวิทยารามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร29--
313วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155005โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)หลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร1144335
314วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157053โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร111465210
315วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166013โรงเรียนสุพิชญาแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร293937
316วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166014โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษาจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร552910
317คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187006โรงเรียนกันตทารารามตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร323214
318วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166015โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์)บางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร1276838
319คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187007โรงเรียนศาลเจ้าท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร2566367
320คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145024โรงเรียนคลองทรงกระเทียมลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร757637
321วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157056วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมหนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานคร---
322วัดระฆังโฆสิตารามนักธรรมชั้นโท-เอก1275008วัดระฆังโฆสิตารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร-14656
323วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166016โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร18371111
324คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187008โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยาแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร195--
325วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144001โรงเรียนปริยัติธรรมวัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร251511
326วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166017โรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)บางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร91443
327วัดธรรมมงคลธรรมศึกษา112001วัดธรรมมงคลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร182104113
328คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187009โรงเรียนวัดโคนอนบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร575125
329วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144002โรงเรียนวัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร32018213
330วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166018โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)บางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร18411064
331วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144003โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)พลับพลาวังทองหลางกรุงเทพมหานคร789800268
332คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145027โรงเรียนเทพวิทยาลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร16712418
333วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144004โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)วังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานคร42521364
334คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145028วัดลาดปลาเค้า (กศน.)จรเข้บัวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร35--
335วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144005โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร16878-
336คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145029โรงเรียนฤทธิไกรศึกษาลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร5847-
337วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157061โรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)ขุมทองลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
338วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144006โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์คลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร73569
339คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145030โรงเรียนกัลยวิทย์จรเข้บัวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร7456-
340วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157062โรงเรียนศึกษานารีวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร320223126
341คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145031วัดลาดปลาเค้าจรเข้บัวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร---
342วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144008โรงเรียนเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร279308180
343วัดราชบุรณะธรรมศึกษา197001โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยวังบูรพาภิรมย์พระนครกรุงเทพมหานคร754564239
344วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133001วัดพรหมวงศารามดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร343019
345วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101001วัดบวรนิเวศวิหารบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร2413212
346วัดบุณยประดิษฐ์นักธรรมชั้นตรี1190026วัดบุณยประดิษฐ์บางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร47--
347วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144010โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร263196-
348คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165002ทัณฑสถานหญิงธนบุรีบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร120377
349วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133003วัดทัศนารุณสุนทริการามทุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานคร1625022
350วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144011โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร45919051