Showing 301-350 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
301คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315148โรงเรียนบ้านห้วยผักไลบ้านโคกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์373139
302คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448012โรงเรียนวัดลำดวนดงพระรามเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี357113
303คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449036โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมวังสมบูรณ์วังสมบูรณ์สระแก้ว136304228
304คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320012โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมเกาะคาเกาะคาลำปาง23810425
305คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256012โรงเรียนวัดสามควายเผือกพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม66401
306คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257036โรงเรียนวัดสระด่านหนองสาหร่ายดอนเจดีย์สุพรรณบุรี1146122
307คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258060โรงเรียนเขาดินวิทยาคารท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี1107247
308คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258316โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี---
309คณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมศึกษา661005วัดเนรัญชรารามชะอำชะอำเพชรบุรี141402
310คณะจังหวัดสมุทรปราการธรรมศึกษา204045โรงเรียนเทศบาล ๔ (สิทธิไชยอุปถัมภ์)ปากน้ำเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ1427942
311คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205069โรงเรียนเปรมปรีชาเชียงรากน้อยบางปะอินพระนครศรีอยุธยา131718
312คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672013โรงเรียนบ้านโปะหมอบ้านพรุหาดใหญ่สงขลา12863-
313คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149005โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร365538
314คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629005โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคารบ้านเดื่อท่าบ่อหนองคาย---
315คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565005โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖วังใหม่เมืองชุมพรชุมพร29252
316คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437005โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด225--
317คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438029โรงเรียนพุทธศาตร์ศึกษาบ้านดอนโด่หัวนาเขมราฐอุบลราชธานี293154
318คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439053โรงเรียนบ้านสมสะอาดโคกสำราญเลิงนกทายโสธร284817
319คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440077โรงเรียนโนนกระสังข์วิทยาคมสมอปรางค์กู่ศรีสะเกษ2403530
320คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441101โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)ท่าลาดเรณูนครนครพนม403029
321วัดดาวดึงษารามธรรมศึกษา181005โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรบางอ้อบางพลัดกรุงเทพมหานคร14117071
322คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640013วัดสวนกล้วยสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ285231
323คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444173โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมห้วยแถลงห้วยแถลงนครราชสีมา553209129
324คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576013โรงเรียนสตรียะลาสะเตงเมืองยะลายะลา15555384
325คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445197โรงเรียนวัดสำโรงสำโรงพลับพลาชัยบุรีรัมย์17620713
326คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315149โรงเรียนบ้านห้วยผักกูดศิลาหล่มเก่าเพชรบูรณ์17285
327คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448013โรงเรียนบ้านแหลมหินไม้เค็ดเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี11713941
328คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449037โรงเรียนบ้านเขาแหลมวังทองวังสมบูรณ์สระแก้ว1801236
329คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320013วัดนาเดาเสริมซ้ายเสริมงามลำปาง2317313
330คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321037วัดวิเชตร์มณีเวียงพางคำแม่สายเชียงราย63716736
331คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256013มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม4367120
332คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257037โรงเรียนบ้านหนองสานแตรทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี95466
333คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258061โรงเรียนบ้านดอนครามเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี32-
334คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258317โรงเรียนบ้านโป่งไหมหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี1823-
335คณะจังหวัดสมุทรปราการธรรมศึกษา204046วัดบางด้วนนอก (กศน.)บางด้วนเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ1095--
336คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672014โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒บ้านพรุหาดใหญ่สงขลา392417165
337คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149006โรงเรียนคันนายาว (ธาริน เจริญสงเคราะห์)คันนายาวคันนายาวกรุงเทพมหานคร674343
338คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629006โรงเรียนฝางพิทยาคมบ้านฝางสระใครหนองคาย7210623
339คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565006โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัยนาทุ่งเมืองชุมพรชุมพร59122100
340คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437006โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยเหนือเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด12927920
341คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438030วัดเขื่องกลางเขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี1016235
342คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439054วัดป่าจันทวนารามห้องแซงเลิงนกทายโสธร265032
343คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440078วัดไพรบึงไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ17212389
344คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441102โรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง)ในเมืองเมืองนครพนมนครพนม585873
345คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640014วัดซำตาโตงพรานขุนหาญศรีสะเกษ1418128
346คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576014โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงสะเตงเมืองยะลายะลา---
347คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445198วัดชัยศรีศรีสว่างนาโพธิ์บุรีรัมย์806541
348คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315150โรงเรียนบ้านศาลาลายศาลาลายชนแดนเพชรบูรณ์1507217
349คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448014โรงเรียนวัดหัวกรดบางเดชะเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี343034
350คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449038วัดแก่งสี่เสียดสระขวัญเมืองสระแก้วสระแก้ว665534