Showing 251-300 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
251คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428016วัดชัยภูมิจำปีศรีธาตุอุดรธานี8531019178
252คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146001วัดชัยภูมิวนารามในเมืองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ167--
253คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นโท-เอก4246001วัดชัยภูมิวนารามในเมืองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ-324152
254คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา319029วัดชัยมงคลด่านแม่ละเมาแม่สอดตาก353044
255คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136003วัดชัยมงคลนาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์59--
256คณะจังหวัดสมุทรปราการนักธรรมชั้นโท-เอก2204001วัดชัยมงคลท้ายบ้านเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ-351209
257คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445198วัดชัยศรีศรีสว่างนาโพธิ์บุรีรัมย์806541
258คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434052วัดชัยศรีดงเค็งหนองสองห้องขอนแก่น1529476
259คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444073วัดชัยศรีคณารามหนองน้ำใสสีคิ้วนครราชสีมา3664-
260คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146002วัดชัยสามหมอช่องสามหมอแก้งคร้อชัยภูมิ93--
261คณะจังหวัดสุโขทัยธรรมศึกษา317007วัดชัยสิทธารามท่าชัยศรีสัชนาลัยสุโขทัย667636567
262คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313045วัดชัยเคืองวังชะโอนบึงสามัคคีกำแพงเพชร758454
263คณะจังหวัดระยองนักธรรมชั้นตรี2153005วัดชากหมากสำนักท้อนบ้านฉางระยอง48--
264คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา253019วัดชากหมากสำนักท้อนบ้านฉางระยอง21013320
265คณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมศึกษา612006วัดชายธงวรารามชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์---
266คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564048วัดชายเขาเขาแก้วลานสกานครศรีธรรมราช127531
267คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164013วัดชายเขาเขาแก้วลานสกานครศรีธรรมราช12--
268คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203069วัดชินวรารามบางขะแยงเมืองปทุมธานีปทุมธานี99825
269คณะจังหวัดลพบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก2208001วัดชีป่าสิตารามทะเลชุบศรเมืองลพบุรีลพบุรี-331156
270คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นโท-เอก5265001วัดชุมพรรังสรรค์นาทุ่งเมืองชุมพรชุมพร-139112
271คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นโท-เอก6265001วัดชุมพรรังสรรค์นาทุ่งเมืองชุมพรชุมพร-1627
272คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักธรรมชั้นตรี2105016วัดชุมพลนิกายารามบ้านเลนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา31--
273คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205036วัดชุมพลนิกายารามบ้านเลนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา14918828
274คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445219วัดชุมพลมณีรัตน์กระสังกระสังบุรีรัมย์205120-
275คณะจังหวัดระยองนักธรรมชั้นตรี2153006วัดชุมแสงชุมแสงวังจันทร์ระยอง28--
276คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักธรรมชั้นโท-เอก6205001วัดชูจิตธรรมารามสนับทึบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา-12182
277คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา605007วัดชูจิตธรรมารามสนับทึบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา44--
278คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักธรรมชั้นตรี6105002วัดชูจิตธรรมารามสนับทึบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา70--
279คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566019วัดชโลตตมารามนาใต้บ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานี66119477
280คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166004วัดชโลตตมารามนาใต้บ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานี11--
281คณะจังหวัดสมุทรสงครามธรรมศึกษา262023วัดช่องลมวรรณารามวัดประดู่อัมพวาสมุทรสงคราม199553
282คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138012วัดช่องเม็กธรรมารามช่องเม็กสิรินธรอุบลราชธานี19--
283คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา319057วัดช่องแคบช่องแคบพบพระตาก194622
284คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161002วัดช่อม่วงหนองกระเจ็ดบ้านลาดเพชรบุรี55--
285คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150002วัดช้างบ้านนาบ้านนานครนายก53--
286คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326003วัดช้างรองในเมืองเมืองลำพูนลำพูน384020
287คณะจังหวัดลพบุรีนักธรรมชั้นตรี2108010วัดซับจำปาซับจำปาท่าหลวงลพบุรี25--
288คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144010วัดซับตะคร้อไทยเจริญหนองบุญมากนครราชสีมา47--
289คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444047วัดซับตะคร้อไทยเจริญหนองบุญมากนครราชสีมา622566291
290คณะจังหวัดลพบุรีนักธรรมชั้นตรี2108011วัดซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์ลำสนธิลพบุรี20--
291คณะจังหวัดเพชรบูรณ์นักธรรมชั้นตรี3115007วัดซับสมอทอดบึงสามพันบึงสามพันเพชรบูรณ์33--
292คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146016วัดซับสายออท่ากูบซับใหญ่ชัยภูมิ41--
293คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640014วัดซำตาโตงพรานขุนหาญศรีสะเกษ1418128
294คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434065วัดซำภูทองห้วยม่วงภูผาม่านขอนแก่น---
295คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138028วัดซำสะกวยน้อยขี้เหล็กน้ำขุ่นอุบลราชธานี53--
296คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437026วัดดงครั่งน้อยดงครั่งน้อยเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด7713086
297คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี3121016วัดดงชัยทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้งเชียงราย33--
298คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145017วัดดงบังดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์18--
299คณะจังหวัดแพร่นักธรรมชั้นตรี3123004วัดดงลานบ้านปินลองแพร่34--
300คณะจังหวัดแพร่ธรรมศึกษา323022วัดดงลานบ้านปินลองแพร่1255939