Showing 251-300 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
251คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258168โรงเรียนบ้านสระลุมพุกหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี18246
252คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258178โรงเรียนวัดบ้านทวนพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี38243
253คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258186โรงเรียนบ้านโคราชรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี1496
254คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258195โรงเรียนบ้านพุบอนเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี101310
255คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258205โรงเรียนบ้านหนองประดู่หนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี272925
256คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258214โรงเรียนบ้านเขาวงพระจันทร์หนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี161819
257คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258225โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี---
258คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258235โรงเรียนบ้านดงเสลาด่านแม่แฉลบศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี925724
259คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258251โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี601766
260คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258263โรงเรียนบ้านเขาแหลมสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี76611
261คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258273โรงเรียนบ้านพนมนางดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี10155
262คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258282โรงเรียนบ้านทัพพระยาห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี42206
263คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258293โรงเรียนวัดขุนไทยธารารามรางสาลี่ท่าม่วงกาญจนบุรี1065946
264คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258301โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี81737
265คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258310โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี711-
266คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258319โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี422127
267คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258327โรงเรียนบ้านนามกุยลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี3510-
268คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258335โรงเรียนบ้านห้วยลึกสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี511172
269คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258343โรงเรียนบ้านเขาสามชั้นลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี654-
270คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258305โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี831347194
271คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158003วัดวังขนายทายิการามวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี40--
272คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158011วัดหนองไม้เอื้อยหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี18--
273คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258004โรงเรียนเทศบาล ๓ปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
274คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258015โรงเรียนวิสุทธรังษีท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี733759313
275คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258025โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี62277163
276คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258042โรงเรียนบ้านเขาตกเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
277คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258053โรงเรียนวัดนากาญจน์หนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
278คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258062โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี27136
279คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258070โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยวท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี145--
280คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258078โรงเรียนบ้านใหม่จีนาภักดิ์วิทยาบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี24229
281คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258086โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี1921-
282คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258096โรงเรียนบ้านรางกระต่ายตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี423028
283คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258104โรงเรียนวัดท่าเรือ(อุตสาหะวิทยาคาร)ท่าเรือท่ามะกากาญจนบุรี434641
284คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258114โรงเรียนวัดดอนชะเอมดอนชะเอมท่ามะกากาญจนบุรี633841
285คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258124โรงเรียนบ้านหนองปลาซิวศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี107622
286คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258133โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี117131118
287คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258142โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่๑)หนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี606071
288คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258151โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี829563
289คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258161โรงเรียนบ้านสามยอดช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี172517
290คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258169โรงเรียนบ้านหนองขุยหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี6107
291คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258179โรงเรียนวัดสาลวนารามดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี345530
292คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258187โรงเรียนวัดเบ็ญพาดพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี6311422
293คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258196โรงเรียนบ้านเขานางสางหัวเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี---
294คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258207โรงเรียนบ้านหนองปรือหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี251338
295คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258215โรงเรียนบ้านชุมนุมพระหนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี---
296คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258226โรงเรียนบ้านหนองเค็ดหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี556265
297คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258236โรงเรียนบ้านสามหลังเขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี313631
298คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258252โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี2097
299คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258264โรงเรียนบ้านเขาหินตั้งสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี211427
300คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258275โรงเรียนบ้านห้วยยางสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี161423