Showing 251-300 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
251คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640010โรงเรียนเคียวนำกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ281444129
252คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445194โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมจันดุมพลับพลาชัยบุรีรัมย์96292221
253คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315146โรงเรียนเมตตาศึกษาหล่มสักหล่มสักเพชรบูรณ์547140
254คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448010วัดเทพประสิทธยารามโนนห้อมเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี7715428
255คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449034โรงเรียนทัพพระยาพิทยาโคกสูงโคกสูงสระแก้ว61812052
256คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320010โรงเรียนแม่ทะวิทยาแม่ทะแม่ทะลำปาง1798766
257คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321034วัดจำคาวตองดอยงามพานเชียงราย5125-
258คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256010เรือนจำกลางนครปฐมพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม---
259คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257034โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี2141361
260คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258058โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี1482
261คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258314โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์หนองเป็ดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี43485
262คณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมศึกษา661003วัดหนองจอกห้วยลึกบ้านลาดเพชรบุรี463837
263คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203019โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑คลองสองคลองหลวงปทุมธานี89025031
264คณะจังหวัดสมุทรปราการธรรมศึกษา204043โรงเรียนวัดนิยมยาตราคลองนิยมยาตราบางบ่อสมุทรปราการ827842
265คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672011โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์พะตงหาดใหญ่สงขลา38930480
266คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149003โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร96196123
267คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา608011วัดท่ามะนาวท่ามะนาวชัยบาดาลลพบุรี76594
268คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา619019โรงเรียนญาณวิศิษฎ์พะวอแม่สอดตาก---
269คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629003โรงเรียนวังม่วงพิทธยาแก้งไก่สังคมหนองคาย8521767
270คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565003วัดมุขทวีวิสัยเหนือเมืองชุมพรชุมพร16479
271คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566027วัดปราการท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี280109-
272คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437003โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวันในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด1381665
273คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438027โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่าหัวนาเขมราฐอุบลราชธานี377876
274คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439051โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)ทุ่งนางโอกเมืองยโสธรยโสธร64465
275คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440075โรงเรียนหนองคูวิทยาดู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ16019499
276คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441099โรงเรียนบ้านดอนขาวนาขามเรณูนครนครพนม19523
277วัดดาวดึงษารามธรรมศึกษา181003วัดดาวดึงษารามบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร1304512
278คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640011โรงเรียนกำแพงสำโรงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ700809519
279คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445195โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นโคกขมิ้นพลับพลาชัยบุรีรัมย์1178519
280คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448011วัดป่ามะไฟโคกไม้ลายเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี315526
281คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449035โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์สระแก้ว10819848
282คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321035โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยาสันติสุขพานเชียงราย---
283คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256011โรงเรียนทวารวดีพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม352742
284คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258059โรงเรียนวัดท่าล้อท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี23122
285คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258315โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี125161153
286คณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมศึกษา661004วัดสหธรรมิการามท่ายางท่ายางเพชรบุรี1408016
287คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672012โรงเรียนบ้านไร่บ้านพรุหาดใหญ่สงขลา78306
288คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149004โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร149026283
289คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา608012วัดพุพะเนียงท่าหลวงท่าหลวงลพบุรี742416
290คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629004โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมพระพุทธบาทศรีเชียงใหม่หนองคาย---
291คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565004วัดหูรอนาชะอังเมืองชุมพรชุมพร43359
292คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566028วัดบ้านส้องบ้านส้องเวียงสระสุราษฎร์ธานี299116-
293คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437004โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด775127
294คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438028โรงเรียนบ้านนาชุมใต้หัวนาเขมราฐอุบลราชธานี103639
295คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439052โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิมสิงห์เมืองยโสธรยโสธร2272-
296คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441100โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่โคกหินแฮ่เรณูนครนครพนม895415
297วัดดาวดึงษารามธรรมศึกษา181004โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์บางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร59726
298คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444172โรงเรียนหินดาดวิทยาหินดาดห้วยแถลงนครราชสีมา69129114
299คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576012วัดเนรัญชราวาสบันนังสตาบันนังสตายะลา274138
300คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445196โรงเรียนบ้านป่าชันป่าชันพลับพลาชัยบุรีรัมย์17715543