Showing 201-250 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
201คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439023โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์กุดเชียงหมีเลิงนกทายโสธร4881129
202คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438083โรงเรียนบ้านกุดเรือกุดเรือทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี48105133
203คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา632009โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกุดเรือคำวานรนิวาสสกลนคร171192143
204คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440049โรงเรียนบ้านนารังกากุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ1547065
205คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442013โรงเรียนบ้านกุดแข้กุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหาร11101
206คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639015โรงเรียนบ้านกุดแห่กุดแห่เลิงนกทายโสธร4110020
207คณะจังหวัดหนองบัวลำภูธรรมศึกษา433060โรงเรียนบ้านป่าแดงงามกุดแห่นากลางหนองบัวลำภู1273821
208คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441044โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกุตาไก้ปลาปากนครพนม909691
209คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี4128014วัดศรีนครารามกุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี54--
210คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา628007วัดมหาธาตุเจดีย์กุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี14418027
211คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128004วัดมหาธาตุเจดีย์กุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี82--
212คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4228002วัดศรีนครารามกุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี-179105
213คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163005วัดวังยาวกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์27--
214คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263011โรงเรียนกุยบุรีวิทยากุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์78265210
215คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263012โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์198247114
216คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263017โรงเรียนเกี้ยวกวงกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์789846
217คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263029โรงเรียนพุทธศาสตร์โกศล (วัดวังยาว)กุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์205865
218คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441011โรงเรียนบ้านกุรุคุกุรุคุเมืองนครพนมนครพนม6310719
219คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438057โรงเรียนกุศกรกุศกรตระการพืชผลอุบลราชธานี818972
220คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432006โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กุสุมาลย์กุสุมาลย์สกลนคร---
221คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132004วัดโพนธารามกุสุมาลย์กุสุมาลย์สกลนคร24--
222คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432037โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕กุสุมาลย์กุสุมาลย์สกลนคร954-
223คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564061โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกุแหระทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช306492
224คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440073โรงเรียนพอกพิทยารัชมังคลาภิเษกกู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ84395161
225คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140009วัดปรางค์กู่กู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ85--
226คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437025วัดไตรตรึงกู่กาสิงห์เกษตรวิสัยร้อยเอ็ด1109858
227คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439014โรงเรียนกู่จานวิทยาคมกู่จานคำเขื่อนแก้วยโสธร8511049
228คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438031วัดยางน้อยก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี14110246
229คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138008วัดยางน้อยก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี34--
230คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326057วัดก้อยืนก้อลี้ลำพูน705513
231คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445224โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมก้านเหลืองนางรองบุรีรัมย์16027038
232คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434046วัดจุมพลก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่น11114655
233คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440016โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อยก้านเหลืองอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ21913852
234คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441079โรงเรียนศรีโพนทองก้านเหลืองนาแกนครพนม8916474
235คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440132โรงเรียนบ้านขนุนขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ913231
236คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432004วัดสะพานศรีขมิ้นเมืองสกลนครสกลนคร4581512
237คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132021วัดสะพานศรีขมิ้นเมืองสกลนครสกลนคร---
238คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254029โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)ขลุงขลุงจันทบุรี487408134
239คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637005โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมขวัญเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด4641394433
240คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637006โรงเรียนเสลภูมิขวัญเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด71304179
241คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637017โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิขวัญเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด545230304
242คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637041กศน.อำเภอเสลภูมิ (กศน.)ขวัญเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด30--
243คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637072โรงเรียนนิสิตวิทยาขวัญเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด202915
244คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637073โรงเรียนบ้านดงประเสริฐขวัญเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด42581
245คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637101โรงเรียนขวาววิทยาคารขวาวเสลภูมิร้อยเอ็ด487330
246คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447030โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยาขวาวใหญ่ศีขรภูมิสุรินทร์485733
247คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564045โรงเรียนบ้านขอนหาดขอนหาดชะอวดนครศรีธรรมราช543912
248คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437012วัดขอนแก่นเหนือขอนแก่นเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด18--
249คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447075โรงเรียนขอนแตกขอนแตกสังขะสุรินทร์7924029
250คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447076โรงเรียนหนองโสนวิทยาขอนแตกสังขะสุรินทร์5316525