Showing 201-250 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
201คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักธรรมชั้นตรี2105011วัดคู้สลอดวุฒิโสภณคู้สลอดลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา13--
202คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205043วัดคู้สลอดวุฒิโสภณคู้สลอดลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา53318435
203คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี6173001วัดจรณารามหานโพธิ์เขาชัยสนพัทลุง25--
204คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นโท-เอก3220002วัดจองคำบ้านหวดงาวลำปาง-7532
205คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นตรี3120008วัดจองคำบ้านหวดงาวลำปาง73--
206คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147013วัดจอมพระจอมพระจอมพระสุรินทร์40--
207คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา431034วัดจอมมณีท่าช้างคล้องผาขาวเลย339270367
208คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา429004วัดจอมมณีมีชัยเมืองหนองคายหนองคาย229543
209คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447132วัดจอมสุทธาวาสเมืองทีเมืองสุรินทร์สุรินทร์17412416
210คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434017วัดจอมแจ้งหนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น63152
211คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134009วัดจอมแจ้งหนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น132--
212คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา431001วัดจอมแจ้งนาดินดำเมืองเลยเลย10625-
213คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434034วัดจันทรประสิทธิ์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น604927608
214คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134021วัดจันทรประสิทธิ์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น57--
215คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี6129001วัดจันทรสามัคคีมีชัยเมืองหนองคายหนองคาย45--
216คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434021วัดจันทรสิรินทราวาสบ้านโคกโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น170211118
217คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134011วัดจันทรสิรินทราวาสบ้านโคกโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น23--
218วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131006วัดจันทรสโมสรดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร895531
219คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440103วัดจันทรังษีหนองหว้าเบญจลักษ์ศรีสะเกษ131024
220คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา443023วัดจันทรังษีลือปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ13713490
221คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา429020วัดจันทรังษีวรารามนาดีเฝ้าไร่หนองคาย662601367
222คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี4129016วัดจันทรังษีวรารามนาดีเฝ้าไร่หนองคาย42--
223คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202014วัดจันทร์บางกรวยบางกรวยนนทบุรี14715978
224คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234004วัดจันทร์ประสิทธิ์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น-252171
225คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437087วัดจันทร์ศิริมังคลารามเมืองไพรเสลภูมิร้อยเอ็ด214726
226คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นตรี5171003วัดจันทารามน้ำจืดกระบุรีระนอง35--
227คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313029วัดจันทารามวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร13315418
228คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี6172002วัดจากระโนดระโนดสงขลา21--
229คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321034วัดจำคาวตองดอยงามพานเชียงราย5125-
230คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก4245003วัดจำปาประโคนชัยประโคนชัยบุรีรัมย์-207111
231คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445022วัดจำปาประโคนชัยประโคนชัยบุรีรัมย์14341189230
232คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145003วัดจำปาประโคนชัยประโคนชัยบุรีรัมย์137--
233คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564081วัดจิกพนมชะอวดชะอวดนครศรีธรรมราช502829
234คณะจังหวัดชลบุรีธรรมศึกษา252024วัดจุฑาทิศธรรมสภารามศรีราชาศรีราชาชลบุรี714513
235คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434046วัดจุมพลก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่น11114655
236คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446055วัดจูมทองบ้านแท่นบ้านแท่นชัยภูมิ12510726
237คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นตรี3125008วัดฉิมพลีวุฒารามมืดกาดอยเต่าเชียงใหม่35--
238คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145019วัดชนะตารามชำนิชำนิบุรีรัมย์55--
239คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574001วัดชนาธิปเฉลิมพิมานเมืองสตูลสตูล21213422
240คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นตรี5174001วัดชนาธิปเฉลิมพิมานเมืองสตูลสตูล32--
241คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161005วัดชลธรารามท่าคอยท่ายางเพชรบุรี54--
242คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นตรี5177004วัดชลธาราวาสตันหยงมัสระแงะนราธิวาส17--
243คณะจังหวัดนราธิวาสธรรมศึกษา577005วัดชลธาราวาสตันหยงมัสระแงะนราธิวาส1076933
244คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202043วัดชลประทานรังสฤษดิ์บางตลาดปากเกร็ดนนทบุรี365135131
245คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา646005วัดชัยชมภูหนองคูบ้านแท่นชัยภูมิ17410329
246คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา646004วัดชัยชุมพรบ้านเต่าบ้านแท่นชัยภูมิ614757
247คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา646003วัดชัยชุมพลบ้านเต่าบ้านแท่นชัยภูมิ273113
248คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี6146003วัดชัยชุมพลบ้านเต่าบ้านแท่นชัยภูมิ18--
249คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446006วัดชัยพิบูลย์หนองไผ่เมืองชัยภูมิชัยภูมิ3810541
250คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี4128020วัดชัยภูมิจำปีศรีธาตุอุดรธานี20--