Showing 201-250 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
201คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258060โรงเรียนเขาดินวิทยาคารท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี1107247
202คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258068โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี53409474
203คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258076โรงเรียนตลาดสำรองพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี672823
204คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258084โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี193953
205คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258094วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรีท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี---
206คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258102โรงเรียนวัดหนองไม้แก่นหนองลานท่ามะกากาญจนบุรี703428
207คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258111โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี636544
208คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258122โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทยบ้องตี้ไทรโยคกาญจนบุรี---
209คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258131โรงเรียนบ้านหินดาดหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี20226
210คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258140โรงเรียนบ้านห้วยเสือชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี1239760
211คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258149โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี17114752
212คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258158โรงเรียนหนองรีประชานิมิตหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี214117124
213คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258167โรงเรียนบ้านห้วยด้วนหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี878
214คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258177โรงเรียนบ้านดอนมะขามดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี18145
215คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258185โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี515876
216คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258194โรงเรียนบ้านหนองแสลบเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี671131
217คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258203โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลืองหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี-33
218คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258213โรงเรียนประชาพัฒนาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
219คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258224โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี---
220คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258234โรงเรียนบ้านนาสวนนาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี42666
221คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258250โรงเรียนบ้านเขามุสิหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี191314
222คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258262โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี251017
223คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258272โรงเรียนวัดหนองปลิงดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี323214
224คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258281โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจาห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี222723
225คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258291โรงเรียนบ้านทุ่งนาคาชหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี26196
226คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258300โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี---
227คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258309โรงเรียนเสรี-สมใจหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี2249
228คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258318โรงเรียนบ้านตลุงเหนือหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี563044
229คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258326โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวสหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี---
230คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258334โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี28--
231คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258342โรงเรียนวัดคร้อพนันท่าไม้ท่ามะกากาญจนบุรี224545
232คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158002วัดท่าเสด็จจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี41--
233คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158010วัดหม่องกระแทะท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี28--
234คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258305โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี831347194
235คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258003โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
236คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258014โรงเรียนเทศบาล ๔บ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี64419
237คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258023โรงเรียนบ้านจันอุยลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี275932
238คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258041โรงเรียนบ้านถ้ำมังกรทองเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
239คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258052โรงเรียนไทยวัฒนารามหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี208-
240คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258061โรงเรียนบ้านดอนครามเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี32-
241คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258069โรงเรียนอนุบาลท่าม่วงท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี4515-
242คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258077โรงเรียนบ้านสระเศรษฐีบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี26187
243คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258085โรงเรียนวัดอินทรารามหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี6730-
244คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258095โรงเรียนเขมภัทร์ศึกษาท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี---
245คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258103โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมท่าเรือท่ามะกากาญจนบุรี596990
246คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258112โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี304951
247คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258123โรงเรียนบ้านบ้องตี้บ้องตี้ไทรโยคกาญจนบุรี59786
248คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258132โรงเรียนวัดปรังกาสีท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี19212898
249คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258141โรงเรียนบ้านหินแหลมท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี311810
250คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258150โรงเรียนบ้านหนองย่างช้างบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี30285