Showing 201-250 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
201คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263016โรงเรียนหนองเกดหาดขามกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์1237560
202คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263017โรงเรียนเกี้ยวกวงกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์789846
203คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263029โรงเรียนพุทธศาสตร์โกศล (วัดวังยาว)กุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์205865
204คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432006โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กุสุมาลย์กุสุมาลย์สกลนคร---
205คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132004วัดโพนธารามกุสุมาลย์กุสุมาลย์สกลนคร24--
206คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432036โรงเรียนโพธิแสนวิทยาอุ่มจานกุสุมาลย์สกลนคร17512368
207คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432037โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕กุสุมาลย์กุสุมาลย์สกลนคร954-
208คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432044โรงเรียนบ้านม่วงวิทยานาโพธิ์กุสุมาลย์สกลนคร---
209คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432045โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูลนาเพียงกุสุมาลย์สกลนคร468052
210คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี4128028วัดโพธิ์ศรีพัฒนารามค้อใหญ่กู่แก้วอุดรธานี36--
211คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา628006โรงเรียนกู่แก้ววิทยาบ้านจีตกู่แก้วอุดรธานี168--
212คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128003วัดอัมพวันคอนสายกู่แก้วอุดรธานี32--
213คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428021วัดโพธิ์ศรีพัฒนารามค้อใหญ่กู่แก้วอุดรธานี662432
214คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164015วัดธารทองควนทองขนอมนครศรีธรรมราช20--
215คณะจังหวัดจันทบุรีนักธรรมชั้นตรี2154002วัดตะปอนใหญ่ตะปอนขลุงจันทบุรี46--
216คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254008โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกวันยาวขลุงจันทบุรี160176219
217คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254029โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)ขลุงขลุงจันทบุรี487408134
218คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113003วัดพัฒนราษฎร์บำรุงยางสูงขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร64--
219คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313025วัดพัฒนราษฎร์บำรุงยางสูงขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร29296-
220คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313026โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาโค้งไผ่ขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร27218161
221คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313027โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมปางมะค่าขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร304359119
222คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313028โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรสลกบาตรขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร40604
223คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313063โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศวังชะพลูขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร24217759
224คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144017วัดสีจานขามทะเลสอขามทะเลสอนครราชสีมา16--
225คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444099โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาขามทะเลสอขามทะเลสอนครราชสีมา365512131
226คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444032โรงเรียนขามสะแกแสงขามสะแกแสงขามสะแกแสงนครราชสีมา126349361
227คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444033โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานหนองหัวฟานขามสะแกแสงนครราชสีมา27220942
228คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444034โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมืองโนนเมืองขามสะแกแสงนครราชสีมา979234
229คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144005วัดขามขามสะแกแสงขามสะแกแสงนครราชสีมา24--
230คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444142โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงขามสะแกแสงขามสะแกแสงนครราชสีมา1531452
231คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640034โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ ๒โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ9748-
232คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440153โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์สะเดาใหญ่ขุขันธ์ศรีสะเกษ153327109
233คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440156โรงเรียนสวงษ์วิทยาคมหัวเสือขุขันธ์ศรีสะเกษ8610413
234คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240002วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ-362123
235คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140006วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ135--
236คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140007วัดปรือคันปรือใหญ่ขุขันธ์ศรีสะเกษ46--
237คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440052วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ4091044212
238คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440053วัดปรือคันปรือใหญ่ขุขันธ์ศรีสะเกษ28116254
239คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440054โรงเรียนบ้านกันทรารมย์กันทรารมย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ11929442
240คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440055โรงเรียนบ้านกันจานดองกำเม็ดขุขันธ์ศรีสะเกษ1221106
241คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440056โรงเรียนบ้านขนุนโสนขุขันธ์ศรีสะเกษ15324750
242คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440057โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมลมศักดิ์ขุขันธ์ศรีสะเกษ15828879
243คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440058โรงเรียนบ้านตาสุดจะกงขุขันธ์ศรีสะเกษ14846485
244คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440059โรงเรียนขุขันธ์วิทยาห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ32025010
245คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440060โรงเรียนบ้านภูมิศาลาโคกเพชรขุขันธ์ศรีสะเกษ18020552
246คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321057วัดป่าตาลใต้ป่าตาลขุนตาลเชียงราย2618769
247คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี3121015วัดป่าตาลใต้ป่าตาลขุนตาลเชียงราย40--
248คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327035โรงเรียนขุนยวมวิทยาขุนยวมขุนยวมแม่ฮ่องสอน1542429
249คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327047โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนเมืองปอนขุนยวมแม่ฮ่องสอน150424
250คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327048โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยาแม่เงาขุนยวมแม่ฮ่องสอน7888