Showing 151-200 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ธรรมศึกษา147012โรงเรียนพหลโยธิน(พ่วงเจริญอุปถัมภ์)สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร1788615
152คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ธรรมศึกษา147013โรงเรียนเปรมประชา(สายหยุด-เกษมสงเคราะห์)สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร8482-
153คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ธรรมศึกษา147015โรงเรียนการเคหะท่าทรายทุ่งสองห้องหลักสี่กรุงเทพมหานคร29212056
154คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104007โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์บางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร1218234
155คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ธรรมศึกษา147016โรงเรียนบางเขน(ไว้สาลีอนุสรณ์)อนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร198576
156วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157001วัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร269--
157คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104009โรงเรียนคงโครัดอุทิศคลองบางพรานบางบอนกรุงเทพมหานคร194593
158วัดปากน้ำนักธรรมชั้นโท-เอก1288009วัดปากน้ำปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร-15290
159วัดสระเกศธรรมศึกษา125001โรงเรียนวัดสระเกศบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร537532
160วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157002โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร519437242
161วัดสระเกศธรรมศึกษา125002วิทยาลัยสารพัดช่าง พระนครป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร98168
162วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157003โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองดาวคะนองธนบุรีกรุงเทพมหานคร916728
163คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104011โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร13449-
164วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157004โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร1277525
165คณะเขตคลองสามวานักธรรมชั้นตรี1150028วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร39--
166วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157005โรงเรียนสีตบุตรบำรุงรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร---
167วัดสระเกศธรรมศึกษา125005โรงเรียนวัดสิตารามคลองมหานาคป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร50311
168วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157006มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่หิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
169วัดนิมมานรดีธรรมศึกษา189008โรงเรียนสุภาคมศึกษาปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร66313
170วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157009ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรงอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร28220362
171วัดสุวรรณารามธรรมศึกษา178001โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร5244124
172คณะเขตคลองสานธรรมศึกษา114001โรงเรียนวัดเศวตฉัตรบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพมหานคร131508
173วัดนิมมานรดีธรรมศึกษา189009โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)ปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร30113
174วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157010โรงเรียนวัดประยุรวงศ์วัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร24233
175วัดอนงคารามนักธรรมชั้นตรี1160018วัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร29--
176วัดสุวรรณารามธรรมศึกษา178002โรงเรียนวัดสุวรรณารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร80458
177คณะเขตคลองสานธรรมศึกษา114002โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร1207617
178วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157012โรงเรียนนนทรีวิทยาช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานคร11613267
179วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157013มหาวิทยาลัยศรีปทุมเสนานิคมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
180วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157014โรงเรียนวัดดาวคนองดาวคะนองธนบุรีกรุงเทพมหานคร50710
181คณะเขตบางเขน-จตุจักรธรรมศึกษา146007โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์อนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร25717981
182วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157015โรงเรียนบำรุงวิชาสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร---
183คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199001โรงเรียนวัดแจงร้อนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร64513
184วัดหัวลำโพงธรรมศึกษา135001โรงเรียนพุทธจักรวิทยาสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร28310210
185คณะเขตบางกอกใหญ่ธรรมศึกษา167001โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร15117637
186วัดมกุฏกษัตริยารามธรรมศึกษา103001โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์บางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร2007541
187คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199002โรงเรียนแจงร้อนวิทยาราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร1209868
188วัดราษฎร์บำรุงนักธรรมชั้นโท-เอก1255002วัดทองเนียมหนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานคร-4536
189คณะเขตพระโขนง-บางนานักธรรมชั้นตรี1139034วัดบางนานอกบางนาบางนากรุงเทพมหานคร23--
190วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157018โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร1444414
191คณะเขตบางกอกใหญ่ธรรมศึกษา167002โรงเรียนวัดท่าพระวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร2178324
192วัดมกุฏกษัตริยารามธรรมศึกษา103002โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร81332
193คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199003โรงเรียนวัดทุ่งครุทุ่งครุทุ่งครุกรุงเทพมหานคร59930287
194วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157019โรงเรียนราชวินิตดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร54932724
195วัดสามพระยานักธรรมชั้นโท-เอก1223004วัดสามพระยาวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร-8238
196คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199005โรงเรียนบางมดบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร611003
197คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199006โรงเรียนนาหลวงบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร37228682
198คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199007วัดบางมดโสธรารามบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร658118
199วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157023มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร11194
200คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199008วัดสนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร293827