Showing 151-200 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา619004โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมระแหงเมืองตากตาก---
152คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา619015โรงเรียนแม่ระมาดน้อยขะเนจื้อแม่ระมาดตาก---
153คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321097โรงเรียนแม่ยาววิทยาแม่ยาวเมืองเชียงรายเชียงราย774243
154คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320010โรงเรียนแม่ทะวิทยาแม่ทะแม่ทะลำปาง1798766
155คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325089โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมแม่ตื่นอมก๋อยเชียงใหม่2281365
156คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321023โรงเรียนแม่จันวิทยาคมป่าซางแม่จันเชียงราย1687144
157คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา619005โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมแม่จะเราแม่ระมาดตาก---
158คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325120โรงเรียนแม่คือวิทยาแม่คือดอยสะเก็ดเชียงใหม่1348524
159คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325121โรงเรียนแม่คะแม่คะฝางเชียงใหม่28612712
160คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564014โรงเรียนแพทยกิจพิทยาปากพนังปากพนังนครศรีธรรมราช4634-
161คณะจังหวัดฉะเชิงเทราธรรมศึกษา451035โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมวังเย็นแปลงยาวฉะเชิงเทรา459191117
162คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447033โรงเรียนแตลศิริวิทยาแตลศีขรภูมิสุรินทร์105268151
163คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120012โรงเรียนแช่มเสริมนวลจันทร์บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร113--
164คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320006โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาแจ้ห่มแจ้ห่มลำปาง1249139
165คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572002โรงเรียนแจ้งวิทยาบ่อยางเมืองสงขลาสงขลา389634295
166คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199002โรงเรียนแจงร้อนวิทยาราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร1209868
167คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447028โรงเรียนแงงกวงระแงงศีขรภูมิสุรินทร์1964728
168คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315104โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมแคมป์สนเขาค้อเพชรบูรณ์7416038
169คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439011โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิงแคนน้อยคำเขื่อนแก้วยโสธร388663
170คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445178โรงเรียนแคนดงพิทยาคมแคนดงแคนดงบุรีรัมย์54263189
171คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260017โรงเรียนแคทรายวิทยาคูบัวเมืองราชบุรีราชบุรี1711157
172คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208041โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยาหนองม่วงหนองม่วงลพบุรี655786
173คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315026โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยาน้ำชุนหล่มสักเพชรบูรณ์286826
174คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442014โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์นาโสกเมืองมุกดาหารมุกดาหาร27621
175คณะเขตสวนหลวงธรรมศึกษา142002โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์หนองบอนประเวศกรุงเทพมหานคร31710244
176คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207011โรงเรียนแก่งคอยแก่งคอยแก่งคอยสระบุรี218514163
177คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447047โรงเรียนแกศึกษาพัฒนาแกรัตนบุรีสุรินทร์14620943
178คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315111โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยาสักหลงหล่มสักเพชรบูรณ์15496
179คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา631010โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมเอราวัณเอราวัณเลย---
180คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา443019โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเหล่าพรวนเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ278225
181คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442023โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศเหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหาร34330
182คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438113โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมเหล่างามโพธิ์ไทรอุบลราชธานี79260150
183คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445224โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมก้านเหลืองนางรองบุรีรัมย์16027038
184คณะจังหวัดนครนายกธรรมศึกษา450032โรงเรียนเหลียนหัวนครนายกเมืองนครนายกนครนายก-10621
185คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569016โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองเหนือคลองกระบี่2849928
186คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207052โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"เสาไห้เสาไห้สระบุรี4151163603
187คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258145โรงเรียนเสาหงส์หนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี241117
188คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637005โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมขวัญเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด4641394433
189คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637006โรงเรียนเสลภูมิขวัญเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด71304179
190คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258309โรงเรียนเสรี-สมใจหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี2249
191คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา620004โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมทุ่งงามเสริมงามลำปาง---
192คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564061โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกุแหระทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช306492
193คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444165โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารจันทึกปากช่องนครราชสีมา6411312
194วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196013โรงเรียนเสนานิคมจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร511119-
195คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา643009โรงเรียนเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ290248128
196คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672025โรงเรียนเสนพงศ์สะเดาสะเดาสงขลา11915722
197คณะเขตสายไหมธรรมศึกษา148021โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์สะพานสองวังทองหลางกรุงเทพมหานคร12928-
198คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149004โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร149026283
199คณะจังหวัดแพร่ธรรมศึกษา323049โรงเรียนเวียงเทพวิทยาห้วยหม้ายสองแพร่234541
200คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา621005โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้งเชียงราย2871144