Showing 101-150 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
101คณะจังหวัดตรังธรรมศึกษา568027โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีกันตังกันตังตรัง1277012
102คณะจังหวัดตรังธรรมศึกษา568033โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษากันตังกันตังตรัง12672-
103คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440063โรงเรียนกันทรอมวิทยาคมกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ21645098
104คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445218วัดคันธารมย์กันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์19418226
105คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา645008วัดบ้านปลายกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์---
106คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440054โรงเรียนบ้านกันทรารมย์กันทรารมย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ11929442
107คณะจังหวัดแพร่ธรรมศึกษา323006โรงเรียนวัดกาญจนารามกาญจนาเมืองแพร่แพร่151117
108คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138005วัดไชยธราวาสกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี48--
109คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438212โรงเรียนดุสิตคามนครกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี18126138
110คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438009วัดไชยธราวาสกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี202011
111คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438010โรงเรียนบ้านกาบินกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี000
112คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447111โรงเรียนกาบเชิงวิทยากาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์259222162
113คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447141โรงเรียนปราสาทเบงวิทยากาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์6211460
114คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์449714
115คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์86--
116คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก6236001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์-114107
117คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์605638
118คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636020โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์459434-
119คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี6136001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์180--
120คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์-15693
121คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444021วัดบ้านจอกกำปังโนนไทยนครราชสีมา11410047
122คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263006วัดเขาโบสถ์กำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์152382
123คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263008โรงเรียนอนุบาลบางสะพานกำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์15170-
124คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263009โรงเรียนบางสะพานวิทยากำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์456560121
125คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640010โรงเรียนเคียวนำกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ281444129
126คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640021วัดประชานิมิตกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ40144389
127คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437029วัดไทรทองกำแพงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด128163220
128คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574019วัดอาทรรังสฤษฎิ์กำแพงละงูสตูล35016533
129คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี6140007วัดประชานิมิตกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ45--
130คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นตรี5174004วัดอาทรรังสฤษฎิ์กำแพงละงูสตูล12--
131คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314033โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกำแพงดินสามง่ามพิจิตร500335278
132คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564006โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์กำแพงเซาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช797265
133คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172010วัดใหม่ทุ่งคากำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา29--
134คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572062โรงเรียนรัตภูมิวิทยากำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา501376162
135คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572064วัดใหม่ทุ่งคากำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา202848
136คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256042โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนกำแพงแสนกำแพงแสนนครปฐม2751501
137คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439037โรงเรียนบ้านโนนยางกำแมดกุดชุมยโสธร123159100
138คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664033โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกำโลนลานสกานครศรีธรรมราช944123
139คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440110วัดบ้านเกิ้งกุงศิลาลาดศรีสะเกษ16516185
140คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140021วัดบ้านเกิ้งกุงศิลาลาดศรีสะเกษ21--
141คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447176โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)กุดขาคีมรัตนบุรีสุรินทร์6314617
142คณะจังหวัดชัยนาทธรรมศึกษา210013โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากุดจอกหนองมะโมงชัยนาท1144642
143คณะจังหวัดหนองบัวลำภูธรรมศึกษา433029วัดมีชัยราษฎร์บำรุงกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู1457966
144คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444087โรงเรียนกุดจิกวิทยากุดจิกสูงเนินนครราชสีมา27729639
145คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441078โรงเรียนบ้านสร้างแห่กุดฉิมธาตุพนมนครพนม141720
146คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439058โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)กุดชุมกุดชุมยโสธร25922688
147คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639017โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพลกุดชุมกุดชุมยโสธร2310946
148คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439033โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกุดชุมกุดชุมยโสธร78113576
149คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439034โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกุดชุมกุดชุมยโสธร736777
150คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139004วัดสามัคคีวนารามกุดชุมกุดชุมยโสธร51--