Showing 101-150 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
101คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440052วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ4091044212
102คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135013วัดกลางกุดรังกุดรังกุดรังมหาสารคาม13--
103คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437095วัดกลางขี้เหล็กขี้เหล็กอาจสามารถร้อยเอ็ด7010245
104คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147012วัดกลางชุมพลบุรีชุมพลบุรีชุมพลบุรีสุรินทร์133--
105คณะจังหวัดสิงห์บุรีธรรมศึกษา209013วัดกลางธนรินทร์บ้านแป้งพรหมบุรีสิงห์บุรี214789
106คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244002วัดกลางปักธงชัยเมืองปักปักธงชัยนครราชสีมา-189120
107คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144006วัดกลางปักธงชัยเมืองปักปักธงชัยนครราชสีมา94--
108คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436008วัดกลางภูแล่นช้างภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์2441--
109คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136008วัดกลางภูแล่นช้างภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์41--
110คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135003วัดกลางโกสุมหัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม49--
111คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นโท-เอก4235003วัดกลางโกสุมหัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม-9157
112คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166001วัดกลางใหม่มะขามเตี้ยเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี63--
113คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นตรี3125017วัดกองลมเมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่79--
114คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นโท-เอก3225004วัดกองลมเมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่-5249
115คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325065วัดกองลมเมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่1986653
116คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140003วัดกันทรารมณ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ113--
117คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา429005วัดกัปปาสิกวันหาดคำเมืองหนองคายหนองคาย24811379
118คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี4129002วัดกัปปาสิกวันหาดคำเมืองหนองคายหนองคาย36--
119คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436013วัดกัลยาณบริหารโนนบุรีสหัสขันธ์กาฬสินธุ์167175111
120คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136013วัดกัลยาณบริหารสหัสขันธ์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์25--
121คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440030วัดกัลยาโฆสิตารามเมืองคงราษีไศลศรีสะเกษ69889943
122คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140004วัดกัลยาโฆสิตารามเมืองคงราษีไศลศรีสะเกษ82--
123คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158001วัดกาญจนบุรีเก่าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี169--
124วัดกาญจนสิงหาสน์นักธรรมชั้นตรี1184021วัดกาญจนสิงหาสน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร31--
125วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184001วัดกาญจนสิงหาสน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร374316
126คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172005วัดกาญจนาวาสบ้านนาจะนะสงขลา12--
127คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572049วัดกาญจนาวาสบ้านนาจะนะสงขลา1648717
128คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา429022วัดกาหมโพนทองโพธิ์ตากหนองคาย234230164
129คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี4129019วัดกาหมโพนทองโพธิ์ตากหนองคาย17--
130คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147003วัดกาเจาะตรึมศีขรภูมิสุรินทร์154--
131คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325083วัดกำแพงงามหางดงหางดงเชียงใหม่1084916
132คณะจังหวัดสมุทรปราการนักธรรมชั้นตรี2104003วัดกิ่งแก้วราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ84--
133คณะจังหวัดสมุทรปราการธรรมศึกษา204016วัดกิ่งแก้วราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ796206107
134คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141002วัดกุญชรโนนตาลท่าอุเทนนครพนม32--
135คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313049วัดกุฏิการามพรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร482627
136คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา443001วัดกุดน้ำกินนาแต้เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ230286170
137คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432007วัดกุดบากกุดบากกุดบากสกลนคร26322554
138คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132005วัดกุดบากกุดบากกุดบากสกลนคร21--
139คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136007วัดกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์25--
140คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135006วัดกุดรังสุทธารามนาเชือกนาเชือกมหาสารคาม28--
141คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438002วัดกุดลาดกุดลาดเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี1299831
142คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี6132007วัดกุดเรือคำวานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร42--
143คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา429006วัดกุศลนารีเวียงคุกเมืองหนองคายหนองคาย548552
144คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี4129003วัดกุศลนารีเวียงคุกเมืองหนองคายหนองคาย11--
145คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นตรี3125012วัดกู่ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่50--
146คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326051วัดกู่เรืองเหมืองจี้เมืองลำพูนลำพูน58192
147คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326057วัดก้อยืนก้อลี้ลำพูน705513
148คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205084วัดขนอนใต้บ้านกรดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา25714014
149คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636008วัดขวัญเมืองยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์5260-
150คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437012วัดขอนแก่นเหนือขอนแก่นเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด18--