Showing 101-150 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
101คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258278โรงเรียนบ้านเขากรวดห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี16935
102คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258288โรงเรียนบ้านเกริงกระเวียชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี1039650
103คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258297โรงเรียนบ้านจันเดย์ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี1413-
104คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258306โรงเรียนบ้านท่าหวีลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
105คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258315โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี125161153
106คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258323โรงเรียนบ้านลำอีซูหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี303450
107คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258331โรงเรียนบ้านซองกาเลียหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี0--
108คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258339โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี30610
109คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258138โรงเรียนบ้านประจำไม้ห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี1177226
110คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258292โรงเรียนดิศกุลหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี7730-
111คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258107โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์สนามแย้ท่ามะกากาญจนบุรี153113145
112คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158007วัดทุ่งมะสังหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี56--
113คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258010โรงเรียนเทศบาล ๕บ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1488111
114คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258020โรงเรียนบ้านหัวหินท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี182712
115คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258032โรงเรียนบ้านวังด้งวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี394221
116คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258047โรงเรียนบ้านเก่าวิทยาบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี181295170
117คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258058โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี1482
118คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258066โรงเรียนวัดหนองตะโกเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี163429
119คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258074โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์พังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี202338
120คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258082โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี836105
121คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258092โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี41724114
122คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258100โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"หวายเหนียวท่ามะกากาญจนบุรี1096962
123คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258109โรงเรียนประชาสงเคราะห์ดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี6961-
124คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258119โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี2189080
125คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258129โรงเรียนบ้านหนองเจริญลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี14311
126คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258137โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี95--
127คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258147โรงเรียนบ้านพุพรหมหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี15157
128คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258155โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑หลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี345211
129คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258165โรงเรียนบ้านหลุมหินหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี626029
130คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258173โรงเรียนวัดบ้านน้อยดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี27--
131คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258183โรงเรียนอนุบาลพนมทวนรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี333480
132คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258191โรงเรียนบ้านกระเจาพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี2027-
133คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258201โรงเรียนบ้านน้ำโจนหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี17293
134คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258211โรงเรียนบ้านหนองมะสังข์หนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี82721
135คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258219โรงเรียนบ้านกรับใหญ่หนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี---
136คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258230โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี39--
137คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258248โรงเรียนอนุบาลหนองปรือหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี8813219
138คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258260โรงเรียนบ้านพยอมงามหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี1415-
139คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258269โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี1820-
140คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258279โรงเรียนบ้านซ่องห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี102216
141คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258289โรงเรียนวัดหนองเสือวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี604454
142คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258298โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี3839-
143คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258307โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
144คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258316โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี---
145คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258324โรงเรียนร่มเกล้าลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี181231223
146คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258332โรงเรียนบ้านห้วยกบหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี50184
147คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258340โรงเรียนบ้านพุเลียบหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี99224
148คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา658001วัดถ้ำวังหินสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี77153199
149คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258144โรงเรียนบ้านรางขามหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี151711
150คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258043โรงเรียนบ้านแก่งหลวงเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี374732