Showing 101-150 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
101คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440021โรงเรียนบ้านเทินบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ376131
102คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440022โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ26125254
103คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440023โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ120199155
104คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440024โรงเรียนละทายวิทยาละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ28114157
105คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440025โรงเรียนบ้านจานจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ126238156
106คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440027โรงเรียนผักแพววิทยาผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ26203133
107คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440028โรงเรียนกระดุมทองวิทยาหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ99113110
108คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440029โรงเรียนบ้านโนนสังโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ6510647
109คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140003วัดกันทรารมณ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ113--
110คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325094โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติแม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่536752
111คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325111โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยแจ่มหลวงกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่29175
112คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325112โรงเรียนบ้านจันทร์แม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่1016424
113คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566016โรงเรียนวัดท่าไทรท่าทองใหม่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี2088813
114คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566017โรงเรียนกาญจนดิษฐ์กะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี167287
115คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566076โรงเรียนวัดปากคูช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี81273
116คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นโท-เอก5266001วัดท่าไทรท่าทองใหม่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี-279146
117คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566104โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีตะเคียนทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี71542042
118คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566120โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรูดกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี8610-
119คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นโท-เอก6266001วัดท่าไทรท่าทองใหม่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี-1414
120คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา666005โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีตะเคียนทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี---
121คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา666010โรงเรียนบ้านหัวหมากบนช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี6433
122คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166002วัดท่าไทรท่าทองใหม่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี43--
123คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576019โรงเรียนบ้านบาละบาละกาบังยะลา7248-
124คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147014วัดอุดมพรหมวิหารคูตันกาบเชิงสุรินทร์82--
125คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647010โรงเรียนบ้านแนงมุดแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์12917617
126คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447111โรงเรียนกาบเชิงวิทยากาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์259222162
127คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447112โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนโคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์3237560
128คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447113วัดอุดมพรหมวิหารคูตันกาบเชิงสุรินทร์7112715
129คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447139โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาโคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์45290117
130คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447140โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคีโคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์129560
131คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447141โรงเรียนปราสาทเบงวิทยากาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์6211460
132คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447170โรงเรียนประชาสามัคคีแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์501002
133คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256040โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกระตีบกำแพงแสนนครปฐม367133142
134คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256041โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนกระตีบกำแพงแสนนครปฐม3061751
135คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256042โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนกำแพงแสนกำแพงแสนนครปฐม2751501
136คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256043โรงเรียนวัดกำแพงแสนห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐม1323550
137คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256044โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐม1166011
138คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256045โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืดดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐม657151
139คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256046โรงเรียนวัดสระสี่มุมสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐม8815469
140คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256047โรงเรียนวัดทะเลบกกระตีบกำแพงแสนนครปฐม513562
141คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256048โรงเรียนวัดห้วยม่วงห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐม21435
142คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256049โรงเรียนวัดวังน้ำเขียววังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐม927951
143คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256050วัดลาดหญ้าไทรห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม2424010
144คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256051โรงเรียนวัดหนองศาลาทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม13911114
145คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256052โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาลทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม383922
146คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256053โรงเรียนบ้านหนองพงนกสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐม56414
147คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256054โรงเรียนศาลาตึกวิทยาทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม448997
148คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256055โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุงรางพิกุลกำแพงแสนนครปฐม212620
149คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256056โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐม777122
150คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256057โรงเรียนวัดท่าเสาห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐม295229