Showing 51-100 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
51คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447164โรงเรียนบ้านตระมูงกระโพท่าตูมสุรินทร์324119
52คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา638026โรงเรียนราชประชานุเคราะห์กระโสบเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี11425271
53คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260026โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรับใหญ่บ้านโป่งราชบุรี653590241
54คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164022วัดนพรัตนารามกรุงชิงนบพิตำนครศรีธรรมราช32--
55คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566082วัดอุดมศรัทธารามกรูดพุนพินสุราษฎร์ธานี1651264
56คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566120โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรูดกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี8610-
57คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444075โรงเรียนกฤษณาวิทยากฤษณาสีคิ้วนครราชสีมา10212023
58คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445008โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกลันทาเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์233234100
59คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438053โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กลางเดชอุดมอุบลราชธานี28919186
60คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137017วัดเหนือเสลภูมิกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด59--
61คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก6237001วัดมิ่งเมืองกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด-13757
62คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637003วัดมิ่งเมืองกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด18530163
63คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637018โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด17028217
64คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437088วัดบูรพากลางเสลภูมิร้อยเอ็ด---
65คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก4237004วัดเหนือกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด-16584
66คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444052วัดมิตรภาพวนารามกลางดงปากช่องนครราชสีมา549133
67คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644023โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยากลางดงปากช่องนครราชสีมา663323
68คณะจังหวัดน่านนักธรรมชั้นตรี3124003วัดบุญยืนกลางเวียงเวียงสาน่าน50--
69คณะจังหวัดน่านธรรมศึกษา324003วัดบุญยืนกลางเวียงเวียงสาน่าน621214
70คณะจังหวัดน่านนักธรรมชั้นโท-เอก3224003วัดบุญยืนกลางเวียงเวียงสาน่าน-10134
71คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440083โรงเรียนบ้านบุยาวกล้วยกว้างห้วยทับทันศรีสะเกษ5712418
72คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี4129008วัดศาสนกิจบริหารกวนวันเมืองหนองคายหนองคาย38--
73คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446021วัดบัวบานกวางโจนภูเขียวชัยภูมิ67--
74คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา253030โรงเรียนวัดสุขไพรวันกองดินแกลงระยอง1158926
75คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438160วัดไทรงามกองโพนนาตาลอุบลราชธานี12025462
76คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564077วัดโพธารามกะทูนพิปูนนครศรีธรรมราช917827
77คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164016วัดโพธารามกะทูนพิปูนนครศรีธรรมราช19--
78คณะจังหวัดภูเก็ตธรรมศึกษา567015โรงเรียนกะทู้วิทยากะทู้กะทู้ภูเก็ต351364225
79คณะจังหวัดภูเก็ตธรรมศึกษา567016โรงเรียนขจรเกียรติศึกษากะทู้กะทู้ภูเก็ต---
80คณะจังหวัดภูเก็ตธรรมศึกษา567017โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้กะทู้กะทู้ภูเก็ต19116864
81คณะจังหวัดภูเก็ตธรรมศึกษา567026โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)กะทู้กะทู้ภูเก็ต11260-
82คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักธรรมชั้นตรี2105001วัดพนัญเชิงกะมังพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา58--
83คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205001วัดพนัญเชิงกะมังพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา36910723
84คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นตรี5177001วัดเขานาคากะลุวอเมืองนราธิวาสนราธิวาส28--
85คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นตรี5171004วัดธรรมาวุธารามกะเปอร์กะเปอร์ระนอง17--
86คณะจังหวัดระนองธรรมศึกษา571005โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กะเปอร์ระนอง88--
87คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566017โรงเรียนกาญจนดิษฐ์กะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี167287
88คณะจังหวัดพังงาธรรมศึกษา670002วัดควนกะไหลกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา28194
89คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170003วัดเจริญรมณาวาสกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา20--
90คณะจังหวัดพังงาธรรมศึกษา570004วัดเจริญรมณาวาสกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา38011525
91คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147007วัดสุวรรณวิจิตรกังแอนปราสาทสุรินทร์167--
92คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447063วัดสุวรรณวิจิตรกังแอนปราสาทสุรินทร์573788118
93คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647015โรงเรียนบ้านตาเสาะกังแอนปราสาทสุรินทร์525818
94คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315080โรงเรียนบ้านลำตะคร้อกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์---
95คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315081โรงเรียนซับบอนวิทยาคมกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์9211027
96คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315084ศพอ.วัดรัตนารามกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์267331
97คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315129โรงเรียนวัดซับบอนวิทยากันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์737833
98คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447071โรงเรียนไทรแก้ววิทยากันตวจระมวลปราสาทสุรินทร์19418335
99คณะจังหวัดตรังนักธรรมชั้นตรี5168005วัดตรังคภูมิพุทธาวาสกันตังกันตังตรัง17--
100คณะจังหวัดตรังธรรมศึกษา568023โรงเรียนกันตังพิทยากรกันตังกันตังตรัง923616