Showing 51-100 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
51คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438210มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี---
52คณะจังหวัดแพร่ธรรมศึกษา323048มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ (กศน.)แม่คำมีเมืองแพร่แพร่21283
53คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา638007มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี---
54คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637002มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดดงลานเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด19711778
55คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664012มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชนาพรุพระพรหมนครศรีธรรมราช25305
56วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101015มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายาศาลายาพุทธมณฑลนครปฐม29016139
57วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157023มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร11194
58คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613001มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร1005118-
59วัดยานนาวาธรรมศึกษา136048มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร126--
60คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446007มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินาฝายเมืองชัยภูมิชัยภูมิ10071414
61คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256013มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม4367120
62คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664009มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชท่างิ้วเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช421286
63วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113007มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร1623732
64คณะจังหวัดภูเก็ตธรรมศึกษา567003มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรัษฎาเมืองภูเก็ตภูเก็ต---
65คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440133มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษโพธิ์เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
66คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325020มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ช้างเผือกเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่2845017
67วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157013มหาวิทยาลัยศรีปทุมเสนานิคมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
68คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149014มหาวิทยาลัยสยามบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
69คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432058มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนครเชียงเครือเมืองสกลนครสกลนคร---
70คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา619003มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากระแหงเมืองตากตาก---
71คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205089มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ศูนย์วาสุกรี)ท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา---
72คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644044มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา184--
73วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157006มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่หิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
74คณะจังหวัดฉะเชิงเทราธรรมศึกษา451047มูลนิธิโพธิวัณณาลาดกระทิงสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา355515
75คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา318021วัดกกต้องฟากท่าฟากท่าอุตรดิตถ์230179178
76คณะจังหวัดอุตรดิตถ์นักธรรมชั้นตรี3118002วัดกกต้องฟากท่าฟากท่าอุตรดิตถ์34--
77คณะจังหวัดพิษณุโลกนักธรรมชั้นตรี3116003วัดกระบังมังคลารามหอกลองพรหมพิรามพิษณุโลก116--
78คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักธรรมชั้นตรี2105010วัดกระแชงกระแชงบางไทรพระนครศรีอยุธยา14--
79คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144027วัดกระโตนประทายประทายนครราชสีมา48--
80คณะจังหวัดสิงห์บุรีธรรมศึกษา609002วัดกฤษณเวฬุพุทธารามทองเอนอินทร์บุรีสิงห์บุรี19919842
81คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก4245001วัดกลางในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์-399241
82คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก4245002วัดกลางนางรองนางรองบุรีรัมย์-200114
83คณะจังหวัดอุตรดิตถ์นักธรรมชั้นโท-เอก6218001วัดกลางท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์-1513
84คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์449714
85คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437032วัดกลางหัวช้างจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด856352
86คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137016วัดกลางสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด122--
87คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์86--
88คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445001วัดกลางในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์107436
89คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437067วัดกลางเชียงใหม่โพธิ์ชัยร้อยเอ็ด170464
90คณะจังหวัดอุตรดิตถ์นักธรรมชั้นโท-เอก3218001วัดกลางท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์-169105
91คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434003วัดกลางในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น1714832
92คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437085วัดกลางสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด23881281387
93คณะจังหวัดลพบุรีนักธรรมชั้นตรี6108001วัดกลางบางขันหมากเมืองลพบุรีลพบุรี73--
94คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445028วัดกลางนางรองนางรองบุรีรัมย์8062-
95คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145001วัดกลางในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์237--
96คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145005วัดกลางนางรองนางรองบุรีรัมย์110--
97คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240002วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ-362123
98คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก4237003วัดกลางสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด-187111
99คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์-15693
100คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140006วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ135--