Showing 651-700 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
651คณะจังหวัดอำนาจเจริญนักธรรมชั้นตรี4143005วัดอำนาจอำนาจลืออำนาจอำนาจเจริญ24--
652คณะจังหวัดอำนาจเจริญนักธรรมชั้นตรี4143006วัดศรีใครเสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ21--
653คณะจังหวัดอำนาจเจริญนักธรรมชั้นตรี4143007วัดบ่อชะเนงหนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ78--
654คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144001วัดสะแกในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา241--
655คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144002วัดโนนหมันโนนสูงโนนสูงนครราชสีมา76--
656คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144003วัดตะคร้อด่านจากโนนไทยนครราชสีมา39--
657คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144004วัดทองหลางพังเทียมพระทองคำนครราชสีมา30--
658คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144005วัดขามขามสะแกแสงขามสะแกแสงนครราชสีมา24--
659คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144006วัดกลางปักธงชัยเมืองปักปักธงชัยนครราชสีมา94--
660คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144007วัดหลวงราชบำรุงวังน้ำเขียววังน้ำเขียวนครราชสีมา34--
661คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144008วัดสมุทรการแชะครบุรีนครราชสีมา80--
662คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144009วัดใหม่สระประทุมโชคชัยโชคชัยนครราชสีมา41--
663คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144010วัดซับตะคร้อไทยเจริญหนองบุญมากนครราชสีมา47--
664คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144011วัดสว่างวนารามเสิงสางเสิงสางนครราชสีมา52--
665คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144012วัดคีรีวันต์ปากช่องปากช่องนครราชสีมา214--
666คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144013วัดใหญ่สีคิ้วสีคิ้วสีคิ้วนครราชสีมา116--
667คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144014วัดมะเกลือใหม่มะเกลือใหม่สูงเนินนครราชสีมา44--
668คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144015วัดบ้านหาญด่านขุนทดด่านขุนทดนครราชสีมา111--
669คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144016วัดสำนักตะคร้อสำนักตะคร้อเทพารักษ์นครราชสีมา27--
670คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144017วัดสีจานขามทะเลสอขามทะเลสอนครราชสีมา16--
671คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144018วัดวิปัสสนารังกาใหญ่รังกาใหญ่พิมายนครราชสีมา115--
672คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144019วัดสุมังคลารามขุยลำทะเมนชัยนครราชสีมา106--
673คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144020วัดโนนหมันเฉลิมพระเกียรติหนองงูเหลือมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา40--
674คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144021วัดตาเงินศรีละกอจักราชนครราชสีมา47--
675คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144022วัดประชาคมารามทับสวายห้วยแถลงนครราชสีมา61--
676คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144023วัดบ้านไร่โนนทองหลางบัวใหญ่นครราชสีมา56--
677คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144024วัดโนนประดู่โนนประดู่สีดานครราชสีมา30--
678คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144025วัดปทุมวนารามบัวลายบัวลายนครราชสีมา33--
679คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144026วัดตะคร้อเมืองคงคงนครราชสีมา65--
680คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144027วัดกระโตนประทายประทายนครราชสีมา48--
681คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144028วัดศาลาหนองขอนบึงพะไลแก้งสนามนางนครราชสีมา22--
682คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144029วัดบ้านเหลื่อมบ้านเหลื่อมบ้านเหลื่อมนครราชสีมา31--
683คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144030วัดบ้านโคกหนองแวงโนนตาเถรโนนแดงนครราชสีมา17--
684คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145001วัดกลางในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์237--
685คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145002วัดบ้านโคกวัดบ้านด่านบ้านด่านบุรีรัมย์26--
686คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145003วัดจำปาประโคนชัยประโคนชัยบุรีรัมย์137--
687คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145004วัดโพนทองพุทไธสงพุทไธสงบุรีรัมย์26--
688คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145005วัดกลางนางรองนางรองบุรีรัมย์110--
689คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145006วัดสุภโสภณลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์87--
690คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145007วัดใหม่สายตะกูสายตะกูบ้านกรวดบุรีรัมย์66--
691คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145008วัดห้วยสำราญห้วยสำราญกระสังบุรีรัมย์82--
692คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145009วัดอัมพวันนิคมสตึกบุรีรัมย์93--
693คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145010วัดป่าละหานทรายโคกว่านละหานทรายบุรีรัมย์98--
694คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145011วัดโนนดินแดงใต้โนนดินแดงโนนดินแดงบุรีรัมย์38--
695คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145012วัดสุพลศรัทธารามบ้านแพคูเมืองบุรีรัมย์52--
696คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145013วัดเย้ยปราสาทเย้ยปราสาทหนองกี่บุรีรัมย์65--
697คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145014วัดโพธิ์ย้อยปะคำปะคำบุรีรัมย์54--
698คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145015วัดประสิทธารามสระทองหนองหงส์บุรีรัมย์70--
699คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145016วัดโคกเหล็กโคกเหล็กห้วยราชบุรีรัมย์28--
700คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145017วัดดงบังดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์18--