Showing 601-650 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
601คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139006วัดสว่างกุดน้ำใสค้อวังยโสธร28--
602คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139007วัดบูรพารามใต้ทรายมูลทรายมูลยโสธร36--
603คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139008วัดไทยเจริญไทยเจริญไทยเจริญยโสธร23--
604คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139009วัดยางตลาดย่อคำเขื่อนแก้วยโสธร64--
605คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140001วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามเมืองใต้เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ116--
606คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140002วัดเวฬุวันแข้อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ123--
607คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140003วัดกันทรารมณ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ113--
608คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140004วัดกัลยาโฆสิตารามเมืองคงราษีไศลศรีสะเกษ82--
609คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140005วัดน้ำอ้อมน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ235--
610คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140006วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ135--
611คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140007วัดปรือคันปรือใหญ่ขุขันธ์ศรีสะเกษ46--
612คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140008วัดโพธิ์น้อยกระหวันขุนหาญศรีสะเกษ91--
613คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140009วัดปรางค์กู่กู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ85--
614คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140010วัดไพรบึงไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ73--
615คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140011วัดเขวาน้อยยางชุมน้อยยางชุมน้อยศรีสะเกษ45--
616คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140012วัดศรีห้วยทับทันห้วยทับทันห้วยทับทันศรีสะเกษ35--
617คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140013วัดทักษิณธรรมนิเวศน์โนนค้อโนนคูณศรีสะเกษ62--
618คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140014วัดเกียรติแก้วสามัคคีศรีแก้วศรีรัตนะศรีสะเกษ70--
619คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140015วัดดวนใหญ่ดวนใหญ่วังหินศรีสะเกษ84--
620คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140016วัดสว่างวารีรัตนารามน้ำเกลี้ยงน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ54--
621คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140017วัดวิสุทธิโสภณเป๊าะบึงบูรพ์ศรีสะเกษ22--
622คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140018วัดสำโรงพรหมสวัสดิ์พยุห์ศรีสะเกษ48--
623คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140019วัดบ้านแกงเลี้ยวหนองใหญ่เมืองจันทร์ศรีสะเกษ30--
624คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140020วัดปลาเดิดโดดโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ43--
625คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140021วัดบ้านเกิ้งกุงศิลาลาดศรีสะเกษ21--
626คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140022วัดตะเคียนรามตะเคียนรามภูสิงห์ศรีสะเกษ55--
627คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140023วัดบ้านเสียวเสียวเบญจลักษ์ศรีสะเกษ45--
628คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141001วัดมหาธาตุในเมืองเมืองนครพนมนครพนม95--
629คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141002วัดกุญชรโนนตาลท่าอุเทนนครพนม32--
630คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141003วัดพระธาตุพนมธาตุพนมธาตุพนมนครพนม105--
631คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141004วัดธาตุศรีคุณนาแกนาแกนครพนม58--
632คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141005วัดยอดแก้วนาทมนาทมนครพนม10--
633คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141006วัดธาตุประสิทธิ์นาหว้านาหว้านครพนม76--
634คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141007วัดปทุมารามนาเขบ้านแพงนครพนม13--
635คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141008วัดธาตุมหาชัยมหาชัยปลาปากนครพนม32--
636คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141009วัดศรีสว่างโพนจานโพนสวรรค์นครพนม48--
637คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141010วัดปัจฉิมาวาสเรณูเรณูนครนครพนม61--
638คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141011วัดศรีสงครามท่าบ่อสงครามศรีสงครามนครพนม33--
639คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141012วัดวังยางวังยางวังยางนครพนม12--
640คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นตรี4142001วัดเกษมสุขมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหาร70--
641คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นตรี4142002วัดพุทธนคราภิบาลน้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหาร35--
642คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นตรี4142003วัดศิลาวิเวกบ้านแก้งดอนตาลมุกดาหาร22--
643คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นตรี4142004วัดคำแสนสุขนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร29--
644คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นตรี4142005วัดโพธิ์ศรีแก้วดงหลวงดงหลวงมุกดาหาร21--
645คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นตรี4142006วัดป่าวิเวกหว้านใหญ่หว้านใหญ่มุกดาหาร12--
646คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นตรี4142007วัดไตรภูมิหนองสูงหนองสูงมุกดาหาร7--
647คณะจังหวัดอำนาจเจริญนักธรรมชั้นตรี4143001วัดสระเกษบุ่งเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ102--
648คณะจังหวัดอำนาจเจริญนักธรรมชั้นตรี4143002วัดศรีบุญเรืองชานุมานชานุมานอำนาจเจริญ13--
649คณะจังหวัดอำนาจเจริญนักธรรมชั้นตรี4143003วัดศรีชมภู่นาหว้าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ37--
650คณะจังหวัดอำนาจเจริญนักธรรมชั้นตรี4143004วัดพระเหลาเทพนิมิตพระเหลาพนาอำนาจเจริญ43--