Showing 501-550 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
501คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438132วัดคำขวางคำขวางวารินชำราบอุบลราชธานี14815420
502คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438049วัดคำครั่งคำครั่งเดชอุดมอุบลราชธานี765636
503คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442054โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมคำชะอีคำชะอีมุกดาหาร1179469
504คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432014วัดบูรพาคำตากล้าคำตากล้าสกลนคร12917
505คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432015วัดสว่างสามัคคีคำตากล้าคำตากล้าสกลนคร268201194
506คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439057โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างคำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร765321
507คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา638027โรงเรียนวารินชำราบคำน้ำแซบวารินชำราบอุบลราชธานี313412292
508คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442055โรงเรียนคำบกวิทยาคารคำบกคำชะอีมุกดาหาร1009371
509คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442015วัดราษฎร์สามัคคีคำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร737348
510คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447052โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาคำผงโนนนารายณ์สุรินทร์51187136
511คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647030โรงเรียนบ้านม่วง-หนองตาดคำผงโนนนารายณ์สุรินทร์34--
512คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา443046โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระคำพระหัวตะพานอำนาจเจริญ44370
513คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา443049โรงเรียนบ้านโนนเมืองคำพระหัวตะพานอำนาจเจริญ93227
514คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207067โรงเรียนจำรัสวิทยาคำพรานวังม่วงสระบุรี33619350
515คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437066วัดสุวรรณารามคำพอุงโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด5811582
516คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637028โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง)คำพอุงโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด4518732
517คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441080โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้)คำพี้นาแกนครพนม755735
518คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442006โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมคำอาฮวนเมืองมุกดาหารมุกดาหาร2703
519คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138044วัดคำเขื่อนแก้วคำเขื่อนแก้วสิรินธรอุบลราชธานี41--
520คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438153โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาลคำเขื่อนแก้วสิรินธรอุบลราชธานี855257
521คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438200โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)บ้านหัวสะพานคำเขื่อนแก้วสิรินธรอุบลราชธานี606734
522คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา643011โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมคำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ518516
523คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438068โรงเรียนบ้านฮีคำเจริญตระการพืชผลอุบลราชธานี244024
524คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439063โรงเรียนคำเตยวิทยาคำเตยไทยเจริญยโสธร97281115
525คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441008โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์คำเตยเมืองนครพนมนครพนม127232102
526คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441058โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองคำเตยเมืองนครพนมนครพนม404069
527คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440123โรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร)คำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ180224126
528คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448037โรงเรียนสุวรรณวิทยาคำโตนดประจันตคามปราจีนบุรี8015881
529คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา643008โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์คำโพนปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ1271537
530คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636017วัดป่าบ้านคำใหญ่คำใหญ่ห้วยเม็กกาฬสินธุ์662512
531คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438136โรงเรียนบ้านห้วยหมากคำไหลศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี18137642
532คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138012วัดหนองหินคำไฮใหญ่ดอนมดแดงอุบลราชธานี44--
533คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา619011โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4คีรีราษฎร์พบพระตาก---
534คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569026โรงเรียนบ้านบางเหลียวคีรีวงปลายพระยากระบี่7748-
535คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434054วัดเทพนิมิตคึมชาดหนองสองห้องขอนแก่น1022952
536คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170007วัดสามัคคีธรรมคุระคุระบุรีพังงา18--
537คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา318007โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์1069850
538คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205035โรงเรียนปัณณวิชญ์คุ้งลานบางปะอินพระนครศรีอยุธยา310150-
539คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672007โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์คูจะนะสงขลา5324149
540คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640019โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์คูซอดเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ9620229
541คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147014วัดอุดมพรหมวิหารคูตันกาบเชิงสุรินทร์82--
542คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447113วัดอุดมพรหมวิหารคูตันกาบเชิงสุรินทร์7112715
543คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440157โรงเรียนบ้านคูบคูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ---
544คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260017โรงเรียนแคทรายวิทยาคูบัวเมืองราชบุรีราชบุรี1711157
545คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573001เรือนจำกลางพัทลุงคูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง1195618
546คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573002โรงเรียนพัทลุงคูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง47011951
547คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573003โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์คูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง384497104
548คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573004โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธารามคูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง637421
549คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573005โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยคูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง66738054
550คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573012โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาดคูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง928120