Showing 451-500 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313049วัดกุฏิการามพรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร482627
452คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313060วัดแก้วสุริย์ฉายลานกระบือลานกระบือกำแพงเพชร13822124
453คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313069โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร1681524
454คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313078โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชรประชาสุขสันต์ลานกระบือกำแพงเพชร234808
455คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113006วัดถาวรวัฒนาใต้ถาวรวัฒนาทรายทองวัฒนากำแพงเพชร39--
456คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613003โรงเรียนคลองลานวิทยาคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร994576348
457คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313038โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร931059
458คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313007วัดบ่อสามแสนหนองปลิงเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร1082039
459คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313015โรงเรียนสหวิทยาคมทรงธรรมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร582740
460คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313023โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร6313248
461คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313032โรงเรียนบ้านท่าพุทราท่าพุทราคลองขลุงกำแพงเพชร12513311
462คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313041โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนาทุ่งทรายทรายทองวัฒนากำแพงเพชร80--
463คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313050โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วพรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร316326
464คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313062โรงเรียนลานกระบือวิทยาลานกระบือลานกระบือกำแพงเพชร302241130
465คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313070โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร2989542
466คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313079โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ประชาสุขสันต์ลานกระบือกำแพงเพชร143417
467คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113007วัดไทรงามใต้ไทรงามไทรงามกำแพงเพชร38--
468คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313053โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร375383293
469คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313048วัดไพรสวรรค์ปางตาไวปางศิลาทองกำแพงเพชร1139335
470คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นโท-เอก6213001วัดคูยางในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร-93
471คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313008โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร697328
472คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313016โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิท่าขุนรามเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร1332261
473คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313024โรงเรียนบ้านดงซ่อมโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร49528
474คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313033โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงท่ามะเขือคลองขลุงกำแพงเพชร6410427
475คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313042วัดไทรงามใต้ไทรงามไทรงามกำแพงเพชร23321562
476คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313051โรงเรียนบ้านบางลาดหนองหัววัวพรานกระต่ายกำแพงเพชร7110715
477คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313063โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศวังชะพลูขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร24217759
478คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313071โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์คลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร998764
479คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113008วัดทุ่งสนุ่นรัตนารามระหานบึงสามัคคีกำแพงเพชร37--
480คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313061โรงเรียนบ้านเกศกาสรช่องลมลานกระบือกำแพงเพชร1398524
481คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313009โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร11513275
482คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313017โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมนาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร23122730
483คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313025วัดพัฒนราษฎร์บำรุงยางสูงขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร29296-
484คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313034วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร1441153
485คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313043โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาพานทองไทรงามกำแพงเพชร178276236
486คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313054โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร8372-
487คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313064วัดฤกษ์หร่ายสามัคคีวังยางคลองขลุงกำแพงเพชร448615
488คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313072โรงเรียนอนุบาลไทรงามไทรงามไทรงามกำแพงเพชร12477-
489คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113001วัดสว่างอารมณ์นครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร138--
490คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113009วัดหนองไผ่โพธิ์ทองปางศิลาทองกำแพงเพชร43--
491คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313002โรงเรียนวัดคูยางในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร33241186
492คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313010วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยีในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร33110921
493คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313018โรงเรียนหนองกองพิทยาคมนาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร16530194
494คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313026โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาโค้งไผ่ขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร27218161
495คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313035วัดใหม่ธงชัยคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร106232116
496คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313044โรงเรียนบ้านวังชะโอนวังชะโอนบึงสามัคคีกำแพงเพชร16310687
497คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313056โรงเรียนพิไกรวิทยาคลองพิไกรพรานกระต่ายกำแพงเพชร11313421
498คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313065โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนคลองลานกำแพงเพชร389110
499คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313073วัดลานทองวังควงพรานกระต่ายกำแพงเพชร104815
500คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113002วัดอมฤตลานดอกไม้ตกโกสัมพีนครกำแพงเพชร36--