Showing 451-500 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136010วัดสว่างชัยศรีโนนชัยโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์31--
452คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636005วัดโนนศิลาเลิงโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์895242
453คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320014วัดหลวงหลวงเหนืองาวลำปาง66211492
454คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นโท-เอก3220002วัดจองคำบ้านหวดงาวลำปาง-7532
455คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นตรี3120008วัดจองคำบ้านหวดงาวลำปาง73--
456วัดเสมียนนารีนักธรรมชั้นตรี1196039วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร22--
457คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149033โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร184127112
458วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157013มหาวิทยาลัยศรีปทุมเสนานิคมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
459วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113002โรงเรียนสารวิทยาลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร495--
460วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113004โรงเรียนหอวังจตุจักรจตุจักรกรุงเทพมหานคร46610242
461วัดยานนาวาธรรมศึกษา136048มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร126--
462วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113015โรงเรียนสารวิทยาเสนานิคมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
463คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145018โรงเรียนบ้านลาดพร้าวจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร815925
464คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145019โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์จันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร412255228
465วัดเสมียนนารีนักธรรมชั้นโท-เอก1296014วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร-3529
466วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132001เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร1152312
467วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196001ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร584267118
468วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196002ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร12241014462
469วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196003โรงเรียนวัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร180543
470วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196006โรงเรียนประชานิเวศน์ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร355325116
471วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196007โรงเรียนวัดเทวสุนทรลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร151418
472วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196008เรือนจำกลางคลองเปรมลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร710645535
473วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196010โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร15510860
474วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196011วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร18819445
475วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196012โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร1739619
476วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196013โรงเรียนเสนานิคมจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร511119-
477วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196014โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร722337-
478คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437032วัดกลางหัวช้างจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด856352
479คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437033วัดสุทัศน์หัวช้างจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด1147748
480คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437034วัดดอนแคนป่าสังข์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด152103107
481คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137003วัดหงส์สุวรรณาวาสเมืองหงส์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด61--
482คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437035วัดไตรภูมิดงแดงจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด727147
483คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437036วัดสว่างอารมณ์(น้ำใส)น้ำใสจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด1063950
484คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437037วัดหงส์สุวรรณาวาสเมืองหงส์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด399638
485คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437038วัดหนองผือน้อยโคกล่ามจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด526167
486คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437039วัดหนองหอยหนองผือจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด2018059
487คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637007โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์อีง่องจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด125713
488คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437104วัดถาวรรังษีลิ้นฟ้าจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด232420
489คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437120วัดศรีชมภูดู่น้อยจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด2033215
490วัดปทุมคงคาธรรมศึกษา128004โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร605676267
491คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นตรี3125004วัดพระธาตุศรีจอมทองบ้านหลวงจอมทองเชียงใหม่88--
492คณะเขตคลองสานธรรมศึกษา114002โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร1207617
493วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166001โรงเรียนวัดราชโอรสบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร993911282
494วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166002โรงเรียนบางมดวิทยาบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร286502458
495วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166003โรงเรียนวัดโพธิ์ทองบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร21014061
496วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166004โรงเรียนวัดหนังบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร1954732
497วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166008โรงเรียนวัดนาคนิมิตรจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร11112054
498วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166009โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร47320269
499วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166010โรงเรียนวัดบางประทุนนอกบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร52685
500วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166011โรงเรียนวัดสีสุกบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร19966-