Showing 401-450 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
4011290120004กศน.ตำบลคลองหรังคลองหรังนาหม่อมสงขลา
4021224010018กศน.ตำบลคลองหลวงแพ่งคลองหลวงแพ่งเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
4031290160004กศน.ตำบลคลองหลาคลองหลาคลองหอยโข่งสงขลา
4041290160001กศน.ตำบลคลองหอยโข่งคลองหอยโข่งคลองหอยโข่งสงขลา
4051227020001กศน.ตำบลคลองหาดคลองหาดคลองหาดสระแก้ว
4061281050004กศน.ตำบลคลองหินคลองหินอ่าวลึกกระบี่
4071227040005กศน.ตำบลคลองหินปูนคลองหินปูนวังน้ำเย็นสระแก้ว
4081224010017กศน.ตำบลคลองอุดมชลจรคลองอุดมชลจรเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
4091290110007กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาคลองอู่ตะเภาหาดใหญ่สงขลา
4101216030006กศน.ตำบลคลองเกตุคลองเกตุโคกสำโรงลพบุรี
4111212060012กศน.ตำบลคลองเกลือคลองเกลือปากเกร็ดนนทบุรี
4121275010008กศน.ตำบลคลองเขินคลองเขินเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
4131224110002กศน.ตำบลคลองเขื่อนคลองเขื่อนคลองเขื่อนฉะเชิงเทรา
4141282040007กศน.ตำบลคลองเคียนคลองเคียนตะกั่วทุ่งพังงา
4151293020003กศน.ตำบลคลองเฉลิมคลองเฉลิมกงหราพัทลุง
4161224010016กศน.ตำบลคลองเปรงคลองเปรงเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
4171290030013กศน.ตำบลคลองเปียะคลองเปียะจะนะสงขลา
4181230060011กศน.ตำบลคลองเมืองคลองเมืองจักราชนครราชสีมา
4191219040003กศน.ตำบลคลองเรือคลองเรือวิหารแดงสระบุรี
4201280180002กศน.ตำบลคลองเสคลองเสถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช
4211290070002กศน.ตำบลคลองแดนคลองแดนระโนดสงขลา
4221262010017กศน.ตำบลคลองแม่ลายคลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
4231290110005กศน.ตำบลคลองแหคลองแหหาดใหญ่สงขลา
4241275010009กศน.ตำบลคลองโคนคลองโคนเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
4251273070002กศน.ตำบลคลองโยงคลองโยงพุทธมณฑลนครปฐม
4261222040010กศน.ตำบลคลองใหญ่คลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี
4271223020001กศน.ตำบลคลองใหญ่คลองใหญ่คลองใหญ่ตราด
4281223050007กศน.ตำบลคลองใหญ่คลองใหญ่แหลมงอบตราด
4291226040011กศน.ตำบลคลองใหญ่คลองใหญ่องครักษ์นครนายก
4301293040003กศน.ตำบลคลองใหญ่คลองใหญ่ตะโหมดพัทลุง
4311273060011กศน.ตำบลคลองใหม่คลองใหม่สามพรานนครปฐม
4321294100009กศน.ตำบลคลองใหม่คลองใหม่ยะรังปัตตานี
4331227020005กศน.ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว
4341284110003กศน.ตำบลคลองไทรคลองไทรท่าฉางสุราษฎร์ธานี
4351230200010กศน.ตำบลคลองไผ่คลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา
4361280010003กศน.ตำบลคลังคลังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
4371233220002กศน.ตำบลคลีกลิ้งคลีกลิ้งศิลาลาดศรีสะเกษ
4381294040005กศน.ตำบลควนควนปะนาเระปัตตานี
4391280090004กศน.ตำบลควนกรดควนกรดทุ่งสงนครศรีธรรมราช
4401280050005กศน.ตำบลควนกลางควนกลางพิปูนนครศรีธรรมราช
4411291030002กศน.ตำบลควนกาหลงควนกาหลงควนกาหลงสตูล
4421293030002กศน.ตำบลควนขนุนควนขนุนเขาชัยสนพัทลุง
4431293050001กศน.ตำบลควนขนุนควนขนุนควนขนุนพัทลุง
4441291010003กศน.ตำบลควนขันควนขันเมืองสตูลสตูล
4451280160009กศน.ตำบลควนชะลิกควนชะลิกหัวไทรนครศรีธรรมราช
4461280130006กศน.ตำบลควนชุมควนชุมร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
4471280150002กศน.ตำบลควนทองควนทองขนอมนครศรีธรรมราช
4481292020002กศน.ตำบลควนธานีควนธานีกันตังตรัง
4491292010007กศน.ตำบลควนปริงควนปริงเมืองตรังตรัง
4501280130005กศน.ตำบลควนพังควนพังร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช