Showing 251-300 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
2511247010002กศน.ตำบลขมิ้นขมิ้นเมืองสกลนครสกลนคร
2521214070002กศน.ตำบลขยายขยายบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
2531222020001กศน.ตำบลขลุงขลุงขลุงจันทบุรี
2541214070012กศน.ตำบลขวัญเมืองขวัญเมืองบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
2551245100017กศน.ตำบลขวัญเมืองขวัญเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด
2561245100008กศน.ตำบลขวาวขวาวเสลภูมิร้อยเอ็ด
2571232090012กศน.ตำบลขวาวใหญ่ขวาวใหญ่ศีขรภูมิสุรินทร์
2581291060003กศน.ตำบลขอนคลานขอนคลานทุ่งหว้าสตูล
2591241020003กศน.ตำบลขอนยูงขอนยูงกุดจับอุดรธานี
2601280070007กศน.ตำบลขอนหาดขอนหาดชะอวดนครศรีธรรมราช
2611245010004กศน.ตำบลขอนแก่นขอนแก่นเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
2621232100002กศน.ตำบลขอนแตกขอนแตกสังขะสุรินทร์
2631233100008กศน.ตำบลขะยูงขะยูงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
2641263040003กศน.ตำบลขะเนจื้อขะเนจื้อแม่ระมาดตาก
2651286040002กศน.ตำบลขันเงินขันเงินหลังสวนชุมพร
2661247080003กศน.ตำบลขัวก่ายขัวก่ายวานรนิวาสสกลนคร
2671250190005กศน.ตำบลขัวมุงขัวมุงสารภีเชียงใหม่
2681240050005กศน.ตำบลขัวเรียงขัวเรียงชุมแพขอนแก่น
2691235010008กศน.ตำบลขั้นไดใหญ่ขั้นไดใหญ่เมืองยโสธรยโสธร
2701230190001กศน.ตำบลขามทะเลสอขามทะเลสอขามทะเลสอนครราชสีมา
2711234050003กศน.ตำบลขามป้อมขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานี
2721234220009กศน.ตำบลขามป้อมขามป้อมสำโรงอุบลราชธานี
2731240030005กศน.ตำบลขามป้อมขามป้อมพระยืนขอนแก่น
2741240110003กศน.ตำบลขามป้อมขามป้อมเปือยน้อยขอนแก่น
2751244090002กศน.ตำบลขามป้อมขามป้อมวาปีปทุมมหาสารคาม
2761230040010กศน.ตำบลขามสมบูรณ์ขามสมบูรณ์คงนครราชสีมา
2771230110001กศน.ตำบลขามสะแกแสงขามสะแกแสงขามสะแกแสงนครราชสีมา
2781248010008กศน.ตำบลขามเฒ่าขามเฒ่าเมืองนครพนมนครพนม
2791244040010กศน.ตำบลขามเฒ่าพัฒนาขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม
2801234110005กศน.ตำบลขามเปี้ยขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี
2811245080001กศน.ตำบลขามเปี้ยขามเปี้ยโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
2821244040006กศน.ตำบลขามเรียงขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม
2831244110006กศน.ตำบลขามเรียนสร้างแซ่งยางสีสุราชมหาสารคาม
2841234010008กศน.ตำบลขามใหญ่ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
2851234010019กศน.ตำบลขี้เหล็กขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
2861234330003กศน.ตำบลขี้เหล็กขี้เหล็กน้ำขุ่นอุบลราชธานี
2871245030008กศน.ตำบลขี้เหล็กขี้เหล็กปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด
2881245140009กศน.ตำบลขี้เหล็กขี้เหล็กอาจสามารถร้อยเอ็ด
2891250060003กศน.ตำบลขี้เหล็กขี้เหล็กแม่แตงเชียงใหม่
2901250070004กศน.ตำบลขี้เหล็กขี้เหล็กแม่ริมเชียงใหม่
2911255070002กศน.ตำบลขึ่งขึ่งเวียงสาน่าน
2921286010013กศน.ตำบลขุนกระทิงขุนกระทิงเมืองชุมพรชุมพร
2931250150005กศน.ตำบลขุนคงขุนคงหางดงเชียงใหม่
2941256060007กศน.ตำบลขุนควรขุนควรปงพะเยา
2951222080002กศน.ตำบลขุนซ่องขุนซ่องแก่งหางแมวจันทบุรี
2961290030008กศน.ตำบลขุนตัดหวายขุนตัดหวายจะนะสงขลา
2971280030005กศน.ตำบลขุนทะเลขุนทะเลลานสกานครศรีธรรมราช
2981284010004กศน.ตำบลขุนทะเลขุนทะเลเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
2991255150002กศน.ตำบลขุนน่านขุนน่านเฉลิมพระเกียรติน่าน
3001253010016กศน.ตำบลขุนฝางขุนฝางเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์