Showing 201-250 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
2011241010010กศน.ตำบลกุดสระกุดสระเมืองอุดรธานีอุดรธานี
2021239040004กศน.ตำบลกุดสะเทียนกุดสะเทียนศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
2031246060006กศน.ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่กุดสิมคุ้มใหม่เขาวงกาฬสินธุ์
2041241030004กศน.ตำบลกุดหมากไฟกุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี
2051232090011กศน.ตำบลกุดหวายกุดหวายศีขรภูมิสุรินทร์
2061246050006กศน.ตำบลกุดหว้ากุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
2071240170001กศน.ตำบลกุดเค้ากุดเค้ามัญจาคีรีขอนแก่น
2081235080007กศน.ตำบลกุดเชียงหมีกุดเชียงหมีเลิงนกทายโสธร
2091240180002กศน.ตำบลกุดเพียขอมกุดเพียขอมชนบทขอนแก่น
2101233020005กศน.ตำบลกุดเมืองฮามกุดเมืองฮามยางชุมน้อยศรีสะเกษ
2111234260004กศน.ตำบลกุดเรือกุดเรือทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี
2121247080013กศน.ตำบลกุดเรือคำกุดเรือคำวานรนิวาสสกลนคร
2131236040005กศน.ตำบลกุดเลาะกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
2141233040002กศน.ตำบลกุดเสลากุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ
2151249010013กศน.ตำบลกุดแข้กุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหาร
2161235080011กศน.ตำบลกุดแห่กุดแห่เลิงนกทายโสธร
2171239020013กศน.ตำบลกุดแห่กุดแห่นากลางหนองบัวลำภู
2181246080003กศน.ตำบลกุดโดนกุดโดนห้วยเม็กกาฬสินธุ์
2191230030004กศน.ตำบลกุดโบสถ์กุดโบสถ์เสิงสางนครราชสีมา
2201244040009กศน.ตำบลกุดใส้จ่อกุดใส้จ่อกันทรวิชัยมหาสารคาม
2211247030005กศน.ตำบลกุดไหกุดไหกุดบากสกลนคร
2221248020003กศน.ตำบลกุตาไก้กุตาไก้ปลาปากนครพนม
2231241040015กศน.ตำบลกุมภวาปีกุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี
2241277020001กศน.ตำบลกุยบุรีกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
2251277020002กศน.ตำบลกุยเหนือกุยเหนือกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
2261248010005กศน.ตำบลกุรุคุกุรุคุเมืองนครพนมนครพนม
2271234110004กศน.ตำบลกุศกรกุศกรตระการพืชผลอุบลราชธานี
2281247020001กศน.ตำบลกุสุมาลย์กุสุมาลย์กุสุมาลย์สกลนคร
2291280110004กศน.ตำบลกุแหระกุแหระทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
2301219030002กศน.ตำบลกุ่มหักกุ่มหักหนองแคสระบุรี
2311245020009กศน.ตำบลกู่กาสิงห์กู่กาสิงห์เกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
2321235040008กศน.ตำบลกู่จานกู่จานคำเขื่อนแก้วยโสธร
2331244050006กศน.ตำบลกู่ทองกู่ทองเชียงยืนมหาสารคาม
2341231190004กศน.ตำบลกู่สวนแตงกู่สวนแตงบ้านใหม่ไชยพจน์บุรีรัมย์
2351244100008กศน.ตำบลกู่สันตรัตน์กู่สันตรัตน์นาดูนมหาสารคาม
2361234040004กศน.ตำบลก่อเอ้ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี
2371251040005กศน.ตำบลก้อก้อลี้ลำพูน
2381224110001กศน.ตำบลก้อนแก้วก้อนแก้วคลองเขื่อนฉะเชิงเทรา
2391231040015กศน.ตำบลก้านเหลืองก้านเหลืองนางรองบุรีรัมย์
2401233100003กศน.ตำบลก้านเหลืองก้านเหลืองอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
2411240140002กศน.ตำบลก้านเหลืองก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่น
2421248070007กศน.ตำบลก้านเหลืองก้านเหลืองนาแกนครพนม
2431244080002กศน.ตำบลก้ามปูก้ามปูพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
2441230210007กศน.ตำบลขนงพระขนงพระปากช่องนครราชสีมา
2451240230003กศน.ตำบลขนวนขนวนหนองนาคำขอนแก่น
2461214060018กศน.ตำบลขนอนหลวงขนอนหลวงบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
2471280150001กศน.ตำบลขนอมขนอมขนอมนครศรีธรรมราช
2481280120018กศน.ตำบลขนาบนากขนาบนากปากพนังนครศรีธรรมราช
2491233040020กศน.ตำบลขนุนขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
2501246010017กศน.ตำบลขมิ้นขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์