Showing 151-200 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
1511245020008กศน.ตำบลกำแพงกำแพงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
1521291050001กศน.ตำบลกำแพงกำแพงละงูสตูล
1531266070002กศน.ตำบลกำแพงดินกำแพงดินสามง่ามพิจิตร
1541280010012กศน.ตำบลกำแพงเซากำแพงเซาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
1551290090001กศน.ตำบลกำแพงเพชรกำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา
1561273020012กศน.ตำบลกำแพงแสนกำแพงแสนกำแพงแสนนครปฐม
1571235030003กศน.ตำบลกำแมดกำแมดกุดชุมยโสธร
1581280030004กศน.ตำบลกำโลนกำโลนลานสกานครศรีธรรมราช
1591250060012กศน.ตำบลกื้ดช้างกื้ดช้างแม่แตงเชียงใหม่
1601233220001กศน.ตำบลกุงกุงศิลาลาดศรีสะเกษ
1611246110002กศน.ตำบลกุงเก่ากุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์
1621214080009กศน.ตำบลกุฎีกุฎีผักไห่พระนครศรีอยุธยา
1631220060009กศน.ตำบลกุฎโง้งกุฎโง้งพนัสนิคมชลบุรี
1641240040007กศน.ตำบลกุดกว้างกุดกว้างหนองเรือขอนแก่น
1651235040010กศน.ตำบลกุดกุงกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร
1661240160005กศน.ตำบลกุดขอนแก่นกุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น
1671232070014กศน.ตำบลกุดขาคีมกุดขาคีมรัตนบุรีสุรินทร์
1681246050012กศน.ตำบลกุดค้าวกุดค้าวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
1691218070004กศน.ตำบลกุดจอกกุดจอกหนองมะโมงชัยนาท
1701241020001กศน.ตำบลกุดจับกุดจับกุดจับอุดรธานี
1711230180011กศน.ตำบลกุดจิกกุดจิกสูงเนินนครราชสีมา
1721239010011กศน.ตำบลกุดจิกกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
1731246110004กศน.ตำบลกุดจิกกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์
1741248050011กศน.ตำบลกุดฉิมกุดฉิมธาตุพนมนครพนม
1751234190002กศน.ตำบลกุดชมภูกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
1761235030001กศน.ตำบลกุดชุมกุดชุมกุดชุมยโสธร
1771236050002กศน.ตำบลกุดชุมแสงกุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ
1781239020005กศน.ตำบลกุดดินจี่กุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู
1791239030004กศน.ตำบลกุดดู่กุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู
1801216100004กศน.ตำบลกุดตาเพชรกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี
1811236010006กศน.ตำบลกุดตุ้มกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
1821240230001กศน.ตำบลกุดธาตุกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น
1831219010012กศน.ตำบลกุดนกเปล้ากุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี
1841230200006กศน.ตำบลกุดน้อยกุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา
1851235070002กศน.ตำบลกุดน้ำใสกุดน้ำใสค้อวังยโสธร
1861236060005กศน.ตำบลกุดน้ำใสกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ
1871240070012กศน.ตำบลกุดน้ำใสกุดน้ำใสน้ำพองขอนแก่น
1881245060003กศน.ตำบลกุดน้ำใสกุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด
1891243050003กศน.ตำบลกุดบงกุดบงโพนพิสัยหนองคาย
1901247030001กศน.ตำบลกุดบากกุดบากกุดบากสกลนคร
1911234070009กศน.ตำบลกุดประทายกุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี
1921246060011กศน.ตำบลกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์
1931237010016กศน.ตำบลกุดปลาดุกกุดปลาดุกเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
1941244130002กศน.ตำบลกุดปลาดุกกุดปลาดุกชื่นชมมหาสารคาม
1951239050008กศน.ตำบลกุดผึ้งกุดผึ้งสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
1961230080001กศน.ตำบลกุดพิมานกุดพิมานด่านขุนทดนครราชสีมา
1971236100005กศน.ตำบลกุดยมกุดยมภูเขียวชัยภูมิ
1981234110021กศน.ตำบลกุดยาลวนกุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี
1991244120001กศน.ตำบลกุดรังกุดรังกุดรังมหาสารคาม
2001234010016กศน.ตำบลกุดลาดกุดลาดเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี