Showing 451-500 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
4511293010011กศน.ตำบลควนมะพร้าวควนมะพร้าวเมืองพัทลุงพัทลุง
4521290090004กศน.ตำบลควนรูควนรูรัตภูมิสงขลา
4531290110002กศน.ตำบลควนลังควนลังหาดใหญ่สงขลา
4541284120006กศน.ตำบลควนศรีควนศรีบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
4551291020002กศน.ตำบลควนสตอควนสตอควนโดนสตูล
4561284120007กศน.ตำบลควนสุบรรณควนสุบรรณบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
4571280190003กศน.ตำบลควนหนองคว้าควนหนองคว้าจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
4581280070009กศน.ตำบลควนหนองหงษ์ควนหนองหงษ์ชะอวดนครศรีธรรมราช
4591280130004กศน.ตำบลควนเกยควนเกยร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
4601292090001กศน.ตำบลควนเมาควนเมารัษฎาตรัง
4611291020001กศน.ตำบลควนโดนควนโดนควนโดนสตูล
4621294020014กศน.ตำบลควนโนรีควนโนรีโคกโพธิ์ปัตตานี
4631291010011กศน.ตำบลควนโพธิ์ควนโพธิ์เมืองสตูลสตูล
4641290130002กศน.ตำบลควนโสควนโสควนเนียงสงขลา
4651256060002กศน.ตำบลควรควรปงพะเยา
4661274010011กศน.ตำบลคอกกระบือคอกกระบือเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
4671294040007กศน.ตำบลคอกกระบือคอกกระบือปะนาเระปัตตานี
4681261060004กศน.ตำบลคอกควายคอกควายบ้านไร่อุทัยธานี
4691243140002กศน.ตำบลคอกช้างคอกช้างสระใครหนองคาย
4701217030005กศน.ตำบลคอทรายคอทรายค่ายบางระจันสิงห์บุรี
4711233020003กศน.ตำบลคอนกามคอนกามยางชุมน้อยศรีสะเกษ
4721240130001กศน.ตำบลคอนฉิมคอนฉิมแวงใหญ่ขอนแก่น
4731236030001กศน.ตำบลคอนสวรรค์คอนสวรรค์คอนสวรรค์ชัยภูมิ
4741247080012กศน.ตำบลคอนสวรรค์คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร
4751234110006กศน.ตำบลคอนสายคอนสายตระการพืชผลอุบลราชธานี
4761241240004กศน.ตำบลคอนสายคอนสายกู่แก้วอุดรธานี
4771236130001กศน.ตำบลคอนสารคอนสารคอนสารชัยภูมิ
4781253070005กศน.ตำบลคอรุมคอรุมพิชัยอุตรดิตถ์
4791294030002กศน.ตำบลคอลอตันหยงคอลอตันหยงหนองจิกปัตตานี
4801290110004กศน.ตำบลคอหงส์คอหงส์หาดใหญ่สงขลา
4811234100003กศน.ตำบลคอแลนคอแลนบุณฑริกอุบลราชธานี
4821232010012กศน.ตำบลคอโคคอโคเมืองสุรินทร์สุรินทร์
4831244040002กศน.ตำบลคันธารราษฎร์คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม
4841284070004กศน.ตำบลคันธุลีคันธุลีท่าชนะสุราษฎร์ธานี
4851265070006กศน.ตำบลคันโช้งคันโช้งวัดโบสถ์พิษณุโลก
4861234250001กศน.ตำบลคันไร่คันไร่สิรินธรอุบลราชธานี
4871214140001กศน.ตำบลคานหามคานหามอุทัยพระนครศรีอยุธยา
4881232090007กศน.ตำบลคาละแมะคาละแมะศีขรภูมิสุรินทร์
4891234150015กศน.ตำบลคำขวางคำขวางวารินชำราบอุบลราชธานี
4901234070016กศน.ตำบลคำครั่งคำครั่งเดชอุดมอุบลราชธานี
4911249050004กศน.ตำบลคำชะอีคำชะอีคำชะอีมุกดาหาร
4921241170010กศน.ตำบลคำด้วงคำด้วงบ้านผืออุดรธานี
4931247090001กศน.ตำบลคำตากล้าคำตากล้าคำตากล้าสกลนคร
4941238010018กศน.ตำบลคำนาดีคำนาดีเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
4951245070010กศน.ตำบลคำนาดีคำนาดีโพนทองร้อยเอ็ด
4961235030008กศน.ตำบลคำน้ำสร้างคำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร
4971234150010กศน.ตำบลคำน้ำแซบคำน้ำแซบวารินชำราบอุบลราชธานี
4981249050012กศน.ตำบลคำบกคำบกคำชะอีมุกดาหาร
4991241170004กศน.ตำบลคำบงคำบงบ้านผืออุดรธานี
5001246140001กศน.ตำบลคำบงคำบงห้วยผึ้งกาฬสินธุ์