Showing 101-150 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
1011053690217โรงเรียนวัดไร่อ้อยไร่อ้อยพิชัยอุตรดิตถ์
1021053690199โรงเรียนบ้านดินแดงไร่อ้อยพิชัยอุตรดิตถ์
1031053690198โรงเรียนวัดวังผักรุงไร่อ้อยพิชัยอุตรดิตถ์
1041053690197โรงเรียนไร่อ้อยไร่อ้อยพิชัยอุตรดิตถ์
1051053690189โรงเรียนบ้านคลองละมุงไร่อ้อยพิชัยอุตรดิตถ์
1061220060021กศน.ตำบลไร่หลักทองไร่หลักทองพนัสนิคมชลบุรี
1071020080124โรงเรียนวัดกลางคลองหลวงไร่หลักทองพนัสนิคมชลบุรี
1081376016501วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีไร่ส้มเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
1091276010008กศน.ตำบลไร่ส้มไร่ส้มเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
1101076370003โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์)ไร่ส้มเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
1111076370002โรงเรียนบ้านไร่ดอนไร่ส้มเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
1121237050003กศน.ตำบลไร่สีสุกไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
1131037750189โรงเรียนบ้านศรีราชาไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
1141037750188โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
1151037750184โรงเรียนชุมชนไร่สีสุกไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
1161276060014กศน.ตำบลไร่สะท้อนไร่สะท้อนบ้านลาดเพชรบุรี
1171076370156โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)ไร่สะท้อนบ้านลาดเพชรบุรี
1181076370152โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)ไร่สะท้อนบ้านลาดเพชรบุรี
1191272060003กศน.ตำบลไร่รถไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
1201072630093โรงเรียนวัดหนองแจงไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
1211072630077โรงเรียนบ้านดงกะเชาไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
1221072630076โรงเรียนวัดชีธารามไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
1231072630069โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่าไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
1241072630068โรงเรียนวัดธัญญวารีไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
1251276060006กศน.ตำบลไร่มะขามไร่มะขามบ้านลาดเพชรบุรี
1261076370169โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง)ไร่มะขามบ้านลาดเพชรบุรี
1271218020006กศน.ตำบลไร่พัฒนาไร่พัฒนามโนรมย์ชัยนาท
1281018090060โรงเรียนวัดหัวหว้าไร่พัฒนามโนรมย์ชัยนาท
1291018090058โรงเรียนบ้านหัวถนนไร่พัฒนามโนรมย์ชัยนาท
1301018090057โรงเรียนบ้านเขาแหลมไร่พัฒนามโนรมย์ชัยนาท
1311018090056โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)ไร่พัฒนามโนรมย์ชัยนาท
1321334100148วิทยาลัยอาชีวศึกษาโชตินนท์อุบลราชธานีไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
1331334100128ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ แผนกอาชีวศึกษาไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
1341234010012กศน.ตำบลไร่น้อยไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
1351134100149รุ้งอรุณศึกษาไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
1361134100148วิทยาลัยอาชีวศึกษาโชตินนท์อุบลราชธานีไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
1371134100128โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
1381134100066รุ้งสิริไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
1391134100051โรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
1401134100003โรงเรียนวัดไร่น้อยไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
1411034710064โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
1421034710063โรงเรียนวัดบ้านบากไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
1431034710062โรงเรียนบ้านนามึนไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
1441034710061โรงเรียนบ้านนาเมืองไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
1451034710060โรงเรียนบ้านยางลุ่มไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
1461034710059โรงเรียนบ้านปลาดุกไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
1471034710007โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
1481237070005กศน.ตำบลไร่ขีไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ
1491037750261โรงเรียนบ้านเหล่าเลิงไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ
1501037750260โรงเรียนบ้านไร่ขีไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ