Showing 1-50 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
11294080004กศน.ตำบลดอนทรายดอนทรายไม้แก่นปัตตานี
21294080003กศน.ตำบลตะโละไกรทองตะโละไกรทองไม้แก่นปัตตานี
31294080002กศน.ตำบลไม้แก่นไม้แก่นไม้แก่นปัตตานี
41294080001กศน.ตำบลไทรทองไทรทองไม้แก่นปัตตานี
51294080000กศน.อำเภอไม้แก่นไทรทองไม้แก่นปัตตานี
61194100060โรงเรียนอัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์ไทรทองไม้แก่นปัตตานี
71094300340โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ไทรทองไม้แก่นปัตตานี
81094300292โรงเรียนบ้านกระจูดไม้แก่นไม้แก่นปัตตานี
91094300291โรงเรียนวัดโชติรสตะโละไกรทองไม้แก่นปัตตานี
101094300290โรงเรียนบ้านท่าช้างไทรทองไม้แก่นปัตตานี
111094300289โรงเรียนบ้านตะโละไกรทองตะโละไกรทองไม้แก่นปัตตานี
121094300287โรงเรียนวัดสารวันไทรทองไม้แก่นปัตตานี
131094300286โรงเรียนบ้านรังมดแดงดอนทรายไม้แก่นปัตตานี
141094300285โรงเรียนบ้านละเวงดอนทรายไม้แก่นปัตตานี
151094300284โรงเรียนบ้านป่าไหม้ดอนทรายไม้แก่นปัตตานี
161094300283โรงเรียนบ้านปลักแตนไทรทองไม้แก่นปัตตานี
171094300282โรงเรียนบ้านโคกนิบงไทรทองไม้แก่นปัตตานี
187060090406โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยาโคกเดื่อไพศาลีนครสวรรค์
197060090040พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดโคกเดื่อวิทยาโคกเดื่อไพศาลีนครสวรรค์
201260090008กศน.ตำบลไพศาลีไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์
211260090007กศน.ตำบลนาขอมนาขอมไพศาลีนครสวรรค์
221260090006กศน.ตำบลวังข่อยวังข่อยไพศาลีนครสวรรค์
231260090005กศน.ตำบลโพธิ์ประสาทโพธิ์ประสาทไพศาลีนครสวรรค์
241260090004กศน.ตำบลตะคร้อตะคร้อไพศาลีนครสวรรค์
251260090003กศน.ตำบลวังน้ำลัดวังน้ำลัดไพศาลีนครสวรรค์
261260090002กศน.ตำบลสำโรงชัยสำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์
271260090001กศน.ตำบลโคกเดื่อโคกเดื่อไพศาลีนครสวรรค์
281260090000กศน.อำเภอไพศาลีไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์
291160100064โรงเรียนเพ็ชรจินดาวิทยาตะคร้อไพศาลีนครสวรรค์
301160100063โรงเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศกโคกเดื่อไพศาลีนครสวรรค์
311160100045โรงเรียนศรีอุทิศวิทยาสำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์
321160100044โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ตะคร้อไพศาลีนครสวรรค์
331160100043โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยาโคกเดื่อไพศาลีนครสวรรค์
341160100042โรงเรียนนิมิตศึกษาไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์
351160100041โรงเรียนกิจจานุศาสตร์สำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์
361060220648โรงเรียนวังข่อยพิทยาวังข่อยไพศาลีนครสวรรค์
371060220647โรงเรียนตะคร้อพิทยาตะคร้อไพศาลีนครสวรรค์
381060220646โรงเรียนไพศาลีพิทยาไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์
391060220459โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาดไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์
401060220458โรงเรียนบ้านเขาธรรมบทไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์
411060220457โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนาวังข่อยไพศาลีนครสวรรค์
421060220456โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์วังข่อยไพศาลีนครสวรรค์
431060220455โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาววังข่อยไพศาลีนครสวรรค์
441060220454โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองวังข่อยไพศาลีนครสวรรค์
451060220453โรงเรียนบ้านวังข่อยวังข่อยไพศาลีนครสวรรค์
461060220452โรงเรียนบ้านเขาใหญ่นาขอมไพศาลีนครสวรรค์
471060220451บ้านวังเงินนาขอมไพศาลีนครสวรรค์
481060220450โรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบ "เสนาขันธ์อนุสรณ์"นาขอมไพศาลีนครสวรรค์
491060220449โรงเรียนบ้านเนินบ่อทองนาขอมไพศาลีนครสวรรค์
501060220448โรงเรียนบ้านนาขอมนาขอมไพศาลีนครสวรรค์