Showing 251-300 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
2511062040285โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)หนองแม่แตงไทรงามกำแพงเพชร
2521062040284โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยาหนองไม้กองไทรงามกำแพงเพชร
2531062040283โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยาหนองไม้กองไทรงามกำแพงเพชร
2541062040282โรงเรียนบ้านหนองไม้กองหนองไม้กองไทรงามกำแพงเพชร
2551062040281โรงเรียนบ้านโนนจั่นพานทองไทรงามกำแพงเพชร
2561062040280โรงเรียนบ้านพานทองพานทองไทรงามกำแพงเพชร
2571062040279โรงเรียนบ้านหนองหัวควายพานทองไทรงามกำแพงเพชร
2581062040278โรงเรียนบ้านจิกคันช้อนหนองทองไทรงามกำแพงเพชร
2591062040277โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีหนองทองไทรงามกำแพงเพชร
2601062040276โรงเรียนบ้านหนองทองหนองทองไทรงามกำแพงเพชร
2611062040275โรงเรียนบ้านเนินกรอยหนองทองไทรงามกำแพงเพชร
2621062040274โรงเรียนบ้านโนนใหญ่หนองทองไทรงามกำแพงเพชร
2631062040273โรงเรียนบ้านหนองคล้าหนองคล้าไทรงามกำแพงเพชร
2641062040272โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณมหาชัยไทรงามกำแพงเพชร
2651062040271โรงเรียนสิริแก้วเจริญหนองแม่แตงไทรงามกำแพงเพชร
2661062040270อนุบาลไทรงาม สาขาบ้านหนองไม้แดงไทรงามไทรงามกำแพงเพชร
2671062040269โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนาไทรงามไทรงามกำแพงเพชร
2681062040268โรงเรียนอนุบาลไทรงามไทรงามไทรงามกำแพงเพชร
2691235090005กศน.ตำบลคำไผ่คำไผ่ไทยเจริญยโสธร
2701235090004กศน.ตำบลคำเตยคำเตยไทยเจริญยโสธร
2711235090003กศน.ตำบลส้มผ่อส้มผ่อไทยเจริญยโสธร
2721235090002กศน.ตำบลน้ำคำน้ำคำไทยเจริญยโสธร
2731235090001กศน.ตำบลไทยเจริญไทยเจริญไทยเจริญยโสธร
2741235090000กศน.อำเภอไทยเจริญไทยเจริญไทยเจริญยโสธร
2751135100028โรงเรียนอนุบาลใบบุญไทยเจริญไทยเจริญยโสธร
2761135100023โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์คำเตยไทยเจริญยโสธร
2771135100011โรงเรียนซ่งแย้ทิพยาคำเตยไทยเจริญยโสธร
2781135100010โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์น้ำคำไทยเจริญยโสธร
2791035430422โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมน้ำคำไทยเจริญยโสธร
2801035430421โรงเรียนคำเตยวิทยาคำเตยไทยเจริญยโสธร
2811035430393โรงเรียนบ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ)ไทยเจริญไทยเจริญยโสธร
2821035430392โรงเรียนบ้านน้ำคำน้ำคำไทยเจริญยโสธร
2831035430391โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่าน้ำคำไทยเจริญยโสธร
2841035430390โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮน้ำคำไทยเจริญยโสธร
2851035430389โรงเรียนบ้านคำสร้างช้างน้ำคำไทยเจริญยโสธร
2861035430388โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญคำไผ่ไทยเจริญยโสธร
2871035430387โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนคำไผ่ไทยเจริญยโสธร
2881035430386โรงเรียนบ้านโสกน้ำใสคำไผ่ไทยเจริญยโสธร
2891035430385โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้คำไผ่ไทยเจริญยโสธร
2901035430384โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่คำไผ่ไทยเจริญยโสธร
2911035430383โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์)ไทยเจริญไทยเจริญยโสธร
2921035430382โรงเรียนบ้านหนองสนมคำเตยไทยเจริญยโสธร
2931035430381โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกคำเตยไทยเจริญยโสธร
2941035430380โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอยไทยเจริญไทยเจริญยโสธร
2951035430379โรงเรียนบ้านพืชคามไทยเจริญไทยเจริญยโสธร
2961035430378โรงเรียนบ้านป่าตาวไทยเจริญไทยเจริญยโสธร
2971035430377โรงเรียนบ้านไทยเจริญไทยเจริญไทยเจริญยโสธร
2981035430376โรงเรียนบ้านดงสวรรค์คำเตยไทยเจริญยโสธร
2991035430375โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้คำเตยไทยเจริญยโสธร
3001035430374โรงเรียนบ้านคำเตยคำเตยไทยเจริญยโสธร