Showing 101-150 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
1011010720099โรงเรียนวัดนวลนรดิศปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
1021010720100โรงเรียนวัดรางบัวบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
1031010720101โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
1041010720102โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
1051010720103โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมบางด้วนภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
1061010720104โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมหนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานคร
1071010720105โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร
1081010720106โรงเรียนแจงร้อนวิทยาราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร
1091010720107โรงเรียนวัดบวรมงคลบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
1101010720108โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรบางอ้อบางพลัดกรุงเทพมหานคร
1111010720109โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร
1121010720110โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร
1131010720111โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร
1141010720112โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครนวลจันทร์บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
1151010720113โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
1161010720114โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร
1171010720115โรงเรียนวัดสุทธิวรารามยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร
1181010720116โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร
1191010720117โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานนาเวศทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพมหานคร
1201010720118โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพมหานคร
1211010720119โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
1221010720120โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)วงศ์สว่างบางซื่อกรุงเทพมหานคร
1231010720121โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย ๒บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
1241010720122โรงเรียนหอวังจตุจักรจตุจักรกรุงเทพมหานคร
1251010720123โรงเรียนสารวิทยาเสนานิคมจตุจักรกรุงเทพมหานคร
1261010720124โรงเรียนราชดำริดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร
1271010720125โรงเรียนปทุมคงคาพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร
1281010720126โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร
1291010720127โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร
1301010720128โรงเรียนวัดราชโอรสบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร
1311010720129โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร
1321010720130โรงเรียนบางมดวิทยาบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร
1331010720131โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
1341010720132โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ดอนเมืองดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
1351010720133โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาดอนเมืองดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
1361010720134โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯทุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานคร
1371010720135โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยทุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานคร
1381010720136โรงเรียนมักกะสันพิทยามักกะสันราชเทวีกรุงเทพมหานคร
1391010720137โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมจรเข้บัวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
1401010720138โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
1411010720140โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองพระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร
1421010720141โรงเรียนปัญญาวรคุณหลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร
1431010720142โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำบางแคเหนือบางแคกรุงเทพมหานคร
1441010720143โรงเรียนราชวินิตบางเขนทุ่งสองห้องหลักสี่กรุงเทพมหานคร
1451010720144โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร
1461010720145โรงเรียนศรีพฤฒาสะพานสูงสะพานสูงกรุงเทพมหานคร
1471010720146โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสะพานสูงสะพานสูงกรุงเทพมหานคร
1481010720147โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสะพานสูงสะพานสูงกรุงเทพมหานคร
1491010720148โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)พลับพลาวังทองหลางกรุงเทพมหานคร
1501010720149โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาสะพานสองวังทองหลางกรุงเทพมหานคร