Showing 651-700 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
6513110012212โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ยตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6523110012215โรงเรียนวัดบางสะแกนอกตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6531010720078โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองดาวคะนองธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6541110100228โรงเรียนศิริรักษ์วิทยาดาวคะนองธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6551210150006กศน.แขวงดาวคะนองดาวคะนองธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6563110012204โรงเรียนวัดดาวคนองดาวคะนองธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6571110100201โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรีสำเหร่ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6581110100213โรงเรียนฤดีศึกษาสำเหร่ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6591110100217โรงเรียนเกื้อวิทยาสำเหร่ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6601210150000กศน.เขตธนบุรีสำเหร่ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6611210150007กศน.แขวงสำเหร่สำเหร่ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6623110012214โรงเรียนวัดราชวรินทร์สำเหร่ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6631010720017โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6641010720029โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6651010720080โรงเรียนทวีธาภิเศกวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6661110100239โรงเรียนกรุงธนวิทยาภวันวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6671110100243สุโรจน์วิทยาวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6681110100848วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6691110100849พณิชยการราชดำเนินวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6701210160000กศน.เขตบางกอกใหญ่วัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6711210160001กศน.แขวงวัดอรุณวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6721310100848วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6733110013004โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6743110013006โรงเรียนวัดนาคกลางวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6759943101601ศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์ปฏิบัติพุทธธรรมและบำเพ็ญกุศลนานาชาติ วัดอรุณราชวรารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6761010720025โรงเรียนวัดเจ้ามูลวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6771010720031โรงเรียนวัดสังข์กระจายวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6781010720081โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6791010720082โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6801110100231โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยาวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6811110100234โรงเรียนเสสะเวชวิทยาวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6821110100235โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ)วัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6831110100236โรงเรียนแสงมณีวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6841110100238โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาลวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6851110100240โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชนวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6861110100241โรงเรียนชาตศึกษาวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6871110100242โรงเรียนอนุบาลวรพิมวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6881110100845วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6891110100847วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6901110100850วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)วัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6911110100851วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6921110200959โรงเรียนอนุบาลนานาชาติบลูมมิ่ง บัดส์วัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6931210160002กศน.แขวงวัดท่าพระวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6941310100845วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6951310100847วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6961310100850วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)วัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6971310100851วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6981310166201วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6991410222500วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
7003110013001โรงเรียนวัดราชสิทธารามวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร