รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยะลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๗๖๐๐๑ - วัดธารโต
ตำบลธารโต อำเภอธารโต ยะลา

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจิราพรนาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
2อุดมศึกษาป.ตรีนางลลิษาเจริญผลโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
3อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกาญจนาสุขช่วยโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
4อุดมศึกษาป.ตรีนางสกุลรัตน์นูนวงศ์โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
5อุดมศึกษาป.ตรีนางธันยาแก้วสุขโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา