รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปัตตานี ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๗๕๐๐๑ - วัดนพวงศาราม
ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกุลวัชร์ขันติคุณโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนันต์ทศักดิ์บุตรตะโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกชวรรณธรรมเจริญโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
4อุดมศึกษาป.ตรีนางสุจิตรากุกุทพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศารามวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอภิสรามณีประวัติโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
6อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวดลยาเพ่งแจ่มโรงเรียนเทศบาล ๕ อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนิศาชลจิตรเกลี้ยงโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเบญจรัตน์หนูชูแก้วโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกอรเดชอุดมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเกตุฟ้าแก้วพิมพ์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฏฐธิดาพาเสโรโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฐิติรัฐคาระวะสุนทรโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุวรินทร์สงอุ่นโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเกศสุดาพุฒซ้อนดอกโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฏฐณิชาใจเย็นโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุทธิภัทรสรเกตุโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงหทัยภัทรชูอ่องสกุลโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงตุลยตาทองเกลี้ยงโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชนกนาถสุวรรณโชติโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนฤชยาเมฆพิรุณโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณิชารีย์บัวเพชรโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิมชนกหวันชิตนายโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรรณิกายิ่งประเสริฐผลโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมณีวรรณใหญ่กว่าวงศ์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภัทรวดีรัษฎาวงศ์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชรินธรศรประสิทธิ์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงน้ำทิพย์ทองศิริโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงผุสสะฎีมณีรัตน์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพลอยชมพูเรืองสง่าโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรินทรเกตุแก้วโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิชญาภาปันทรัตน์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐชยาแววสุวรรณโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
33มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชญานิศพรหมสุวรรณโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
34มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอภิสราขัติยะโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี