รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปัตตานี ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๕๐๐๑ - วัดนพวงศาราม
ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 186 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรินพรเซี่ยวัฒนกุลโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชินกฤษฏ์ประดิษฐ์ธรรพ์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญ์ณัชชาประกายเลิศสกษณ์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุวภัทรย่องหิ้นโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสินีกานต์ชุณหภากรโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภัคธีมาอัชชะโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันต์กมลภาระกิจโกศลโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจุฑามาศเอื้อภักดีวงศ์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุญติญาสุคุตะโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชนกนันท์ซิ้มเจริญโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัณณทัตสีลาภเกื้อโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธัญชนกเกื้อพิทักษ์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรานริศวสุลีวรรณ์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุพรรษากันตะโกโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปภังกรเพชรดำโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกนิภาสองฉั่วโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกันตพงศ์คล้ายสีนวนโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิราลักษณ์แสงพุ่มโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทอฝันวิชิตนันทน์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจามรเขียวอร่ามโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายลัญฉกรไตรเมศโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชลกรเล็มณีโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาภัคจันทรัตน์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัตนโชติกาเด็นโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัทธพงศ์แดงวรวิทย์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญญวราทองบางใบโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสมปราชญ์สังข์สรโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุภัสสรสังข์แก้วโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญานีนาคสังวัจฉระโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรัญญาหมวกนิมิตโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนัญชิดาวรรณะโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอภิชญานนทิสิทธิ์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพรรษาแหวนหรุ่นโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรพิมลยอดนุ้ยโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวชิรวิชญ์โอฬาริโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายบวรทัตเปลวมาศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัตนาอ่อนศรีทองโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนุชจรีชัยฤทธิ์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวนิชพรทองอินทร์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรชนกประณีตโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวุฒิจิรัลย์พวงมณีโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอังคณาพุ่มทองโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปพิชญาแววทองคำโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุดธิดาศรีมหาไชยโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติกาญจน์ทองใหญ่โรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงหยาดนภาสวัสดีโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุธัญญาบุตรมาตาโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุพิชญาใจสำราญโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤษแก้วเพชรโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปริญญาพรลุนแจ้งโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี