รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุง ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๗๓๐๐๓ - วัดอุดมวราราม
ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน พัทลุง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเมทินีอักษรชูโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
2มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปนัดดาสุกใสโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
3มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเบญจมาภรณ์ทองศรีโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
4มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุธิมาหมื่นรักษ์โรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัญภัสวงศ์วานิชโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายฟ้าประทานแก้วเขียดโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภานุวัฒน์อ่องไล่โรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรเมธเพ็ชรประคองโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายมนต์ชัยทองมีขวัญโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเขมชาติบัวจันทร์โรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัลยรัตน์สังนกโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกุสุมาข้าวงามโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจันทราวดีมากเพชรศรีโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจุฬารัตน์ดำกำเนิดโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเจนจิราบัวอ่อนโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชุติมาสุวรรณมณีโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงดาราณีสุวรรณมณีโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเทพธิดาปัญญาดีโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนงนภัสชัยกิจโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปวีณาฆังคสุวรรณโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปุณยนุชทองดีโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรรณกรด้วงแก้วโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรรณษารัตน์ดวงรัชนีโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัชรีภรณ์โรจน์ดวงโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิมพ์มาดาสาระทิพย์โรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภัทราพรฤทธิโตโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมนชยาทิพย์ชูสอนโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอุดมภรณ์พลเพชรโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกันติชาเทศทองมีโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเกตน์นิภาหนูแก้วโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิรภัทร์เมืองสงโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์ศรีเทพโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธณาภรณ์หนูชูโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนรมนเอียดสุยโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
35มัธยมศึกษาม.๓นางสาวรสิกาคงอ่อนโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพชรสมาคมโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวิทวัสชูสอนโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุทธิภัทรนวลเปียนโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัยสิทธิ์นกแก้วโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกษิด์เดชอินทร์ชูโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวีรโชติรอดยวนโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศิริโสภาช่วยแก้วโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐกานต์สงนุ้ยโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภาวิณีแสงดำโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสิริมนสงทับโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปาริตาจินดาวัลย์โรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธัญญาพรนาคะสะรีโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอลิสราจันสุขโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรวุฒินวลเกลี้ยงโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุธิดาคงพลับโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง