รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุง ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๗๓๐๐๑ - โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธานินทร์โคตอาษาโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิชญ์ภาสแสงทองโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอดุลย์ศักดิ์หอยบางโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรพงศ์วงศ์ธนกฤตศิริโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธฤษวรรณบัวผุดโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเงาแขคล้ายสมบัติโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐณิชาทองแสงแก้วโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธวัลรัตน์เกตุแก้วโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศราวัสดีจูดคงโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธวัลรัตน์โสภณรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญาภาอ่อนดำโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรินลดาตั้งประภาโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันท์นลินบัวเนียมโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัญญวีจันทร์แก้วโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงยศวดีบุสมาโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวิญตราด้วงเอียดโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาณัฐจันทร์เทพโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศันศนีย์ศรีอินทร์โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาญจน์เกล้าเกลี้ยงสงโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนัฎธิกานต์พลคงโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณกุลินสาระพิทยาธรโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรวดีจงเจตน์โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนกานต์ดำทองโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนัญชิดามุสิการุณโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรพิชชากาวชูโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมัณฑิตาทองรอดโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจริยาภรณ์ลิ่มอนุรักษ์โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญานิศเกลี้ยงแก้วโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัชฐพิธิดาคงเทพโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุริมนาถบุญรุ่งโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปทิตตาอินทร์สังข์โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์ชนกฤกษ์สุทัศน์โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิชาแขกเทพโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวิสราวังร่มโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกวรรณชายเกลี้ยงโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเขมณัฐทองด้วงโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุลพรจตุรพิธสุภาพโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกฤติการุ่ยใหม่โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอธิชาช่วยบำรุงโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญาณิดาหนูนวลโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพันธิตราสุวรรณศฤงคารโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง