รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุง ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๓๐๐๑ - โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 164 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปกรณ์โมลิโตโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภชัยประสงค์สุขโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไอยราณ ลำพูนโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกรกาญจน์รอดนุ้ยโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปริพัฒน์วงศ์รักษาโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฉัตรจิตราฉันทวิบูลย์โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทรจิณรัฐโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนมณีเทพนรินทร์โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัชวัฒน์ชุมนุ้ยโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปณิตาสังข์ทองโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสัภยาสุขสมบูรณ์โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปัณณตาขาวคงโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศักย์ชัยญนนณ์คนเที่ยงโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศธรสุวรรณรัตน์โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติพัฒน์โกศัยกานนท์โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนฤตปรียาศรีเทพโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาธิปบุญขำโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงประกายฝันทองใสโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนิติรัฐสงแช้มโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอธิวัชรหลิบแก้วโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรนลินหมกเมืองโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรพลปล้องใหมโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนาดาวทองดีโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิยะดาเศียรอุ่นโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชญานิศกาฬมูสิกโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธิดาวรรณด้วนอบโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภัคชณีสุภาพโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริสราเศรษฐ์สุขโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชกานต์คงจันทร์โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกวรรณศรีแก้วโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอินทิมาเกื้อเม่งโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศุภัสรารัตนวิเชียรโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฏฐาชิณธรรมโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจินตนาอับดุลลาห์โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศรัญญ่ารักขันธ์โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสวรัชช์ขาวขำโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐกานต์ฤทธิรงค์โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธิดาบัวทองโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญจน์วริศาอินทร์ดำโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปัญญาพรทองเชิญโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัชทิชาหรุดคงโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัชรปริยากรจีนศรีพานิชโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุธัญญาจันทวดีโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชฎารัตน์ตันต้าวโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายแทนคุณสุดใจโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชลณกันต์เทศสีโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรากรแดงสว่างโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิชนะสิทธิ์โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคุณาสินขุนปราบโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเขษมศักดิ์แก้วเสนโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง