รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุง ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๓๐๐๑ - โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 324 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวรรธน์เซ่งเขียวโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพฤฒภูมิสิทธิชัยโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัทรเกียรติแซ่เหล้าโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพงศ์รักดำโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณฐกรดิสโรโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธมลวรรณมุสิกเสรีวงษ์โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพนิตนันท์เขียดนิลโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธีริศราหอยสกุลโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภวินท์รอดสุดโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพัชรีพรวิเศษบุรุษโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิรวิทย์พระเดชพงษ์โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงรุ่งรัตน์ลิขิตโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชลกรประสมทรัพย์โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงลักษณ์ติกาลทุ่มนุ่มโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจารุวิทย์ขุนฤทธิ์สงโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเฉลิมศักดิ์ตุดบัวโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูตะวันกุญชรินทร์โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิศิษฐ์มีขำโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรพลพรหมสังคหะโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐกานต์คำรัตน์โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนกกรทองขุนดำโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคุณานนท์ผลบุญโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปรมาภรณ์พลอยดำโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกีรติรอดสุวรรณโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอรชพรอินเรือนโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกุลินทรณ พัทลุงโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอรปรียาขุนแก้วโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคีตกวีสัจจะบุตรโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชวัลกรแก้วคงโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชยณัฐอมตเวทย์โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิริวรรณศิริวัฒนสกุลโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพงษ์ขำแก้วโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาดาวดีชัยเสริฐโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวรงค์สุกดำโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธีภาภรณ์ด้วงเอียดโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนภัทรราชนิยมโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงน้ำใสภัยชนะโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรชาติร่มโพธิ์ธารทองโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิรัญชนาเมืองสงโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรภัทรชูอ่อนโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอมลวรรณวิเชียรคู่โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพชรเกตุเรนโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิตาดีใจโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภราดรทองดำโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกุลพัชรอ่ำหิรัญกุลโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวทัญญูบุตรลอโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมินทราฤกษ์เกลี้ยงโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวิธวัฒน์จันทโรจน์วงค์โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธมลวรรณชูช่วยโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิทธิกรเพ็ชรจุลโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ววัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง