รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๒๐๒๘ - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)
ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 76 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรศักดิ์แสงรัตน์โรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณิชานาฏไชยประสิทธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทยากรนิมิโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนูรีต้าโกบเทศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวุฒิภัทรบำรุงภักดิ์โรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
6มัธยมศึกษาม.๓นายภานุเดชช่องงามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๓นายวุฒิชัยเหมหลำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายก้องภพคชวงค์โรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุริยาแก้วคงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไชยพศร่วมทองโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอุมากรณ์สงมาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรเมธขุนมีโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวีรพงษ์สุทธิสังข์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรรัตน์ถาวรวงษ์โรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกิตติกานต์อนุเปโถโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวงศกรหนูขาวโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกูยาวีร่ากุสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภชัยมณีโชติโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจรัณละม้ายพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสัณห์สิรีมณีโชติโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรกฤษณ์ฮามคำฮักโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอภิญห์พรแก้วคงโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐนนท์คำนวยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงไอรดาบุญยะศรีโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรภัทรหนูปานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกวรรณพิมโคตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพรศักดิ์นวลศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษกรชูสิทธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
29มัธยมศึกษาม.๑นางสาวภัทราวดีนวลสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะพลไชยถาวรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูมิศักดิ์ไชยเดชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวัศบุญสนองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรวิพรศักดาฤทธิเดชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิบัวเฟื่องกลิ่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวันวิสาพุทธชาติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิพมณฑาพิลาคุณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
37มัธยมศึกษาม.๑นายวุฒิพงศ์สักโตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญญารัตน์ทองเส็งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสวิสแก้วสุวรรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุนณกัณณ์ช่องงามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสายลมพรหมมะโณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายมานพร์ละม้ายพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุพรทิพย์ไฝ่เพชรดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรกรไกรทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงหยาดฝนแก้วคงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีระพัฒน์สุวรรณโณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเอกสิทธิ์เกสเจริญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอุดมพงษ์นวลศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลยกรเจะหวังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติพงษ์หม้าหลีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา