รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๒๕ - โรงเรียนเสนพงศ์
ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 157 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคมน์พิมุกต์บัวรินโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐชานันท์ทองเจริญพิพัฒน์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเตชินท์แซ่ย่องโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัควัฒน์สังฆกิจโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกชพรนวภัคสกุลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรพลแซ่หลีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรองแก้วแก้วมีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษณกัญจน์คงศรีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกา วางเฉินโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติพัทธ์แซ่ลิ่มโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไกรเพชรดำเกิงขจรวงศ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญจิราแซ่วุ่นโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิดาภาจันทร์เจริญสุขโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรัชญาโชดกดิลกโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรัชญาปานมีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิราวัฒน์สารไธสงโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจษฎาแซ่หล่อโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชญานิศมหาพรหมโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชยพลลิ่ววัฒนะโชตินันท์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชลธรณ์ธูปสว่างโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชาญวิทย์บัวบาลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงซู เหยียนยูโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัชชาพารามนต์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฎฐากรพัชรจารีตโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐกิตติ์ยุบลพันธุ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธยาน์ทิพย์สุเนตรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธยาน์สุทธิธรรมโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐปภัสร์ชินณฤวงษ์สกุลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชาสินเฒ่าโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตุลานันท์ศรีจันทร์งามโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพนธ์วุฒิเจริญวงศ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนภรณ์แซ่โจวโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธมนชาลีเปรี่ยมโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญญรัตน์เส้งนนท์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนพพรสังข์ทองโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภสรปิยภิรมย์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนราวิชญ์ไชยภักดีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนราวิชญ์ลือขจรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันท์นภัสบัวโรยโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนารีรัตน์เชาวนวุฒิโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบัวบูชาโสภากุลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบุญบัญญพนต์ราชแสงโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปฏิภาณรัตนพันธ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปธานินแก้วชูชื่นโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปภาวีช่างชุมโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปริญญ์เกตวงศ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปริยาภัทรอ่อนทองหลางโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปริวัฒน์เหมือนหนูโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปาณัทบุบผาโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาริดาแซ่ฮ่อโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา