รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๒๕ - โรงเรียนเสนพงศ์
ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 151 ถึง 157 จาก 157 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
151ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรัญญาสังวราภิรมย์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
152ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอักษราภัคบุญพันธ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
153ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเอมิลี่ลือสวัสดิ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
154ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคมน์พิมุกต์บัวรินโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
155ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐชานันท์ทองเจริญพิพัฒน์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
156ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเตชินท์แซ่ย่องโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
157ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัควัฒน์สังฆกิจโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา